Zastava Srbije

PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA OBRAZOVANJA REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 2016- 2021. GODINE: Predviđeno je da se na privatnim visokoškolskim ustanovama, u trenutnoj fazi razvoja visokog obrazovanja, ne mogu izvoditi studijski programi iz oblasti medicinskih, pravnih i pedagoških nauka


Povodom istupa u javnosti pojedinih predstavnika privatnih visokoškolskih ustanova koji su iznijeli niz primjedbi na Prijedlog strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godine u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje te da nisu imali priliku da učestvuju u izradi ovog dokumenta, Ministarstvo prosvjete i kulture podsjeća da su svi zainteresovani građani Republike Srpske imali priliku da iznesu primjedbe na ovaj dokument i da daju nove prijedloge.

U skladu sa Smjernicama za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona, Nacrt startegije razvoja obrazovanja Republike Srpske 2016-2021. je bio objavljen na portalu Vlade Republike Srpske – stranici Ministarsta prosvjete i kulture, te su predstavnici svih visokoškolskih ustanova, kao i sva zainteresovana javnost, mogli predlagaču ove strategije dostaviti svoje primjedbe. Predlagač Strategije nije dobio nikakve primjedbe od strane privatnih visokoškolskih ustanova, niti od Rektorske konferencije Republike Srpske na ovu odredbu Startegije.

S obzirom da je Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske 2016-2021. kompleksan dokument koji obuhvata sve nivoe obrazovanja, od predškolskog do visokog obrazovanja, ministar prosvjete i kulture je formirao radnu grupu koja je brojala 19 članova, plus stručnog konsultanta. Prilikom imenovanja radne grupe vodilo se računa da u njoj budu zastupljeni predstavnici predškolskih ustanova (vrtića), ustanova osnovnog (osnovna škola), srednjeg (srednja škola) i visokog obrazovanja (univerzitet i visoka škola), Sindikata obrazovanja, nauke i kulture i Privredne komore Republike Srpske, te je zbog efikasnosti rada radne grupe bilo nemoguće uključiti sva tijela, odnosno institucije koje postoje u osnovnom, odnosno srednjem ili visokom obrazovanju.

Visoko obrazovanje predstavlja djelatnost od opšteg društvenog interesa, a Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013 i 44/2015) propisano je da Ministarstvo kreira upisnu politiku u skladu sa potrebama tržišta rada.

Radna grupa koja je radila Strategiju obrazovanja Republike Srpske 2016-2021, na osnovu analize stanja u oblasti visokog obrazovanja, predložila je da se na privatnim visokoškolskim ustanovama, u trenutnoj fazi razvoja visokog obrazovanja, ne mogu izvoditi studijski programi iz oblasti medicinskih, pravnih i pedagoških nauka. Riječ je o zanimanjima koja se u Republici uglavnom zapošljavaju u javnom sektoru, odnosno riječ je o djelatnostima koja su od posebnog interesa za Republiku.

Iz Ministarstva navode da je u Nacrtu strategije bila ostavljena mogućnost da se samo izuzetno na privatnim visokoškolskim ustanovama obrazuju ova zanimanja, ali je primjedba narodnih poslanika bila da je nemoguće odrediti ko će cijeniti pojam "samo izuzetno", niti na osnovu kojih kriterijuma, te je prilikom pripreme Prijedloga Strategije, prihvaćena primjedba narodnih poslanika.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, trenutno 1.598 diplomiranih pravnika čeka na posao, 291 vaspitač, 764 profesora razredne nastave i 679 zdravstenih radnika. Prema podacima Ministarstva, a uzimajući u obzir broj studenata završnih godina na ovim studijskim programima, ovaj broj lica će u narednoj godini biti dvostruko veći.

Ovakvo normiranje u Strategiji znači da će sva ona lica koja su započela studije na ovim studijskim programima na privatnim visokoškolskim ustanovama moći i završiti, ali da te visokoškolske ustanove neće moći upisivati nove generacije studenata za period za koji se odnosi strategija, niti će moći dobijati dozvole za nove studijske programe iz ovih oblasti.

Napominjemo da je neophodno da ova odredba bude normirana i Zakonom o visokom obrazovanju kako bi postojao pravni osnov za njenu realizaciju.

Novom Strategijom obrazovanja ne dovode se u pitanje kompetencije koje su lica stekla na studijskim programima iz oblasti pravnih, medicinskih i pedagoških nauka i onih koji trenutno studiraju neke od ovih studijskih programa.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 02.02.2016.