Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 2. februara 2016. godine održana sjednica Zajedničke komisije i Vijeća naroda - Usaglašen Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima


Članovi Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, na čelu sa predsjednikom NS RS Nedeljkom Čubrilovićem, usaglasili su tekst Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Čubrilovića, usaglašeni su amndamani I, III, IV, V i VI, a koji se odnose na Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je Narodna skupština usvojila 29. decembra 2015. godine.

- Pokretač zaštite vitalnog nacionalnog interesa izjavio je da odustaje od amandmana II na ovaj zakon. Prilikom usklađivanja amandmana vodilo se računa o nacionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda, a usaglašeni amandmani postaju sastavni dio zakona - navodi se u saopštenju.

Ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač, koji je učestvovao u radu Komisije kao predstavnik predlagača osporenog zakona, rekao je da je Zajednička komisija prihvatila pet amandmana na Zakon, koji je ranije podnio bošnjački Klub delegata u Vijeću naroda. On je precizirao da se ovi amandmani odnose na nacionalnu zastupljenost koja treba da odražava nacionalnu strukturu stanovništva u skladu sa rezultatima popisa stanovništva BiH iz 1991. godine, kako je to propisano i Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - amandmani XLIV-LI, 13/1996 - amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - amandman LIII, 21/1996 - amandmani LIV-LXV, 21/2002 - amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - amandmani XCIII-XCVII, 31/2003 - amandmani CIV i CV, 98/2003 - amandmani CVI-CXII, 115/2005 - amandman CXIV, 117/2005 - amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - amandman CXXII).

- Uloženi amandaman, kojim je traženo da direktor policije i njegov zamjenik ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, nismo prihvatili. Na ovaj način, nema potrebe da se ovaj Zakon upućuje na Ustavni sud - rekao je Lukač.

Šef kluba bošnjačkih delegata Mujo Hadžiomerović rekao je da su, za sada, odustali od amandmana kojim su prvobitno tražili da direktor policije i njegov zamjenik ne mogu biti iz reda istog naroda.

On je precizirao da će bošnjački delegati naknadno od Ustavnog suda, kada ovaj Zakon stupi na snagu, zatražiti ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi koji se odnose na ovlaštenja predsjednika Republike Srpske, vezana za odnos prema MUP-u.

Komentarišući ovu najavu, ministar Lukač odbacio je tvrdnje da se ovim Zakonom daju veća ovlašćenja predsjedniku Republike nego što je to ranije bio slučaj, ističući da su identične odredbe sadržavali i raniji zakoni o policiji iz 1998. i 2003. godine.

- Niti jedan zaraz u ovim odredbama nije promijenjen, iz čega proističe da predsjednik Republike, po ovom Zakonu, ima potpuno identična ovlašćenja u odnosu na MUP, kao što je to bio slučaj i sa svim njegovim prethodnicima - rekao je Lukač.

Bošnjački Klub delegata u Vijeću naroda RS ranije je pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na ovaj Zakon, koji je usvojen u Narodnoj skupštini 29. decembra prošle godine. U skladu sa ustavnom procedurom, Zakon je, nakon Vijeća naroda, usaglašavan na Zajedničkoj komisiji NS RS i Vijeća naroda.


Izvor: Press služba Skupštine, 02.02.2016.