Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

03.01.2024.


Na 10. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Šerif Špago, Šemsudin Dedić, Edin Ramić, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Nermin Mandra i Midhat Čaušević.

Predstavnički dom PSBiH prethodno je usvojio zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH, kao predlagač Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda PSBiH, traži od Doma naroda da ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Predstavničkog doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka kojim se Centralna izborna komisija BiH zadužuje da, prilikom izrade podzakonskih akata koji će biti prateći dokumenti ovog zakona, strogo vodi računa o važećim lex generalis zakonima, konvencijama o ljudskim pravima i da se ni u jednom od podzakonskih akata ne ugroze ljudska, nacionalna, spolna, stručna ili iskustvena prava.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 29.12.2023.

Naslov: Redakcija