Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PORESKA UPRAVA RS: Tokom 2018. godine po osnovu povrata poreza na osnovu poreske kartice vraćeno 13,7 miliona KM

03.01.2019.


Građanima Republike Srpske po osnovu povrata poreza na osnovu poreske kartice - izvoda za umanjenje poreske osnovice, koju izdaje Poreska uprava RS, samo u 2018. godini u novčanike se slilo 13,7 miliona maraka i to najviše po osnovu izdržavanih članova porodice, pokazuju podaci Poreske uprave RS.

Poreski obveznici u RS koji ostvaruju dohodak od ličnih primanja, imaju pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak na mjesečnom nivou, po četiri osnova, i to ako su korisnici stambenog kredita za kupovinu ili izgradnju prve ukoliko imaju izdržavane članove porodice, nekretnine, zatim ukoliko uplaćuju premiju životnog osiguranja ili ako uplaćuju doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje.

Ukoliko ispunjavaju neke od ovih uslova, poreski obveznici Poreskoj upravi RS podnose zahtjev za izdavanje poreske kartice - obrazac 1001.

Zahtjev se, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za, u ovom slučaju, 2019. godinu (za kupovinu ili izgradnju jedne i jedine nekretnine), zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima (izvodi iz matičnih knjiga), polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje RS, te dokumenta iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u 2019. godini i ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg proističe obaveza plaćanja doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje. Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava RS predaju svom poslodavcu.

Prema podacima Poreske uprave RS, 71.146 poreskih obveznika u RS je u 2018. godini koristilo poresku karticu, dok je ukupan iznos umanjenja poreske osnovice po poreskim karticama 137.302.145 KM. Povrat poreza iznosi 10 odsto od ukupne poreske osnovice i on iznosi 13,7 miliona KM, što predstavlja novac koji je vraćen poreskim obveznicima na osnovu toga što ispunjavaju uslove za izdavanje poreske kartice po nekom od navedenih osnova.

Inače, podaci Poreske uprave RS pokazuju da je najveći iznos povrata poreza za kategoriju izdržavanih članova porodice, i to ukupno 12,9 miliona KM. Po osnovu stambenog kredita poreskim obveznicima je vraćeno 767.000, po osnovu uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje vraćeno je 18.500 KM, dok je po osnovu uplata premija životnog osiguranja poreskim obveznicima vraćeno 22.500 KM.

Iz Poreske uprave RS podsjećaju da poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2018. godinu, mogli su najkasnije do 31. decembra 2018. godine podnijeti zahtjev za izdavanje poreske kartice - obrazac 1001 za 2019. godinu. Obveznicima koji nakon 31. decembra 2018. godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2019. godinu, poreska kartica se izdaje za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.

"Poreski obveznici koji su u toku 2018. godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice (povrat poreza) samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2019. godinu", pojasnili su iz Poreske uprave RS.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Nezavisne, Dejan Tovilović, 29.12.2018.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772