Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

FEDERACIJA BIH SAČINILA RADNU VERZIJU REGISTRA PARAFISKALNIH NAMETA

02.12.2016.


U Federalnom ministarstvu finansija održana je u prezentacija radne verzije Registra taksi i naknada u Federaciji BiH koji je izrađen u saradnji s predstavnicima USAID-a u sklopu projekta Reforma fiskalnog sektora (FAR).

Nacrt registra parafiskalnih nameta sadrži pregled neporeznih prihoda u Federaciji BiH, kantonima i općinama i naknada koje se plaćaju za registraciju tvrtke i tijekom poslovanja, pregled naknada koje su obavezne za sve gospodarske subjekte, kao i naknada koje se plaćaju za korištenje određenih dobara.

Cilj Registra je identificiranje i harmoniziranje parafiskalnih nameta na svim razinama vlasti i njihovo smanjivanje (vodne naknade, naknade za šume, takse turističkim zajednicama i druge takse i naknade) što je u skladu s Reformskom agendom Vlade FBiH, a što će u konačnici voditi poreznom rasterećenju gospodarstva.

Registar taksi i naknada u FBiH će također biti prezentiran i na narednoj sjednici Fiskalnog koordinacijskog tijela Federacije BiH, kojeg čine federalni ministar finansija, kantonalni ministri finansija i predstavnik Saveza općina i gradova u Federaciji BiH.

U skladu s Akcijskim planom FAR Projekta, nacrt Registra će u decembru biti postavljen na veb stranici Federalnog ministarstva finansija. Također će sadržavati i onlajn obrazac putem kojeg će nadležne službe kantona i općina moći dopuniti Registar kako bi se mogao ažurirati i biti u potpunosti operativan do kraja I kvartala 2017. godine.

Vlada RS ranije je napravila registar parafiskalnih nameta koji obuhvata 346 neporeskih nameta, od čega je 287 naknada, 47 taksi, 7 kazni i 2 vrste članarina.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 01.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772