Zastava Srbije

ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANjU RADNIH SPOROVA U RS: Poslodavci sve češće "mirno" rješavaju radne sporove

02.11.2023.


Na adresu Agencije za mirno rješavanje radnih sporova za devet mjeseci ove godine stiglo je 387 zahtjeva, što je nešto više nego lani, a po savjet sve češće svraćaju i poslodavci da bi izbjegli sudsko odlučivanje.

Prema podacima Agencije za mirno rješavanje radih sporova od januara do kraja septembra ove godine svi zahtjevi su bili individualni, dok je lani u istom periodu zaprimljeno 357 prijedloga, od kojih su se dva odnosila na kolektivni proces.

U prosjeku postupak mirnog rješavanja radnog spora traje od 45 do 60 dana, a razlozi pokretanja najčešći su, kako su istakli u agenciji, neisplaćene plate, otkaz ugovora o radu, troškovi prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla, jubilarne nagrade, naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor, ali i brojna druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa.

- U posljednjih nekoliko godina broj postupaka koji budu pokrenuti pred ovom institucijom u toku jedne kalendarske godine se kreće od 500 do 550. Postupke najčešće pokreću radnici, dok preventivna uloga Agencije sve više dolazi do izražaja sa stanovišta poslodavaca, jer oni su ti koji gotovo svakodnevno traže savjet i pomoć kako da postupe u određenoj situaciji, a da do spora ne dođe - kazala je načelnica Odjeljenja za pravne poslove mirnog rješavanja radnih sporova u ovoj agenciji Jovana Borjan Lazuta.

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kazala je da poslodavci i dalje dosta krše radna prava.

U prilog tome, kaže ona, govore i izvještaji republičke inspekcije, koji pokazuju da je u čak 40 odsto izvršenih kontrola utvrđeno kršenje radničkih prava koja su propisana Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima.

- Primjera radi radnici su nam se žalili da im poslodavci uskraćuju korišćenje svih dana godišnjih odmora koji im sljeduju, kao i na rad vikendom koji nije plaćen - kazala je Mišić i dodala da radnička prava češće krše privatnici, dok je u javnom sektoru rak-rana uplaćivanje doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić tvrdi da je rješavanje radnih sporova putem nadležne agencija dobra stvar za obje strane, jer je suština da poslodavac prestane da griješi, a ne da bude kažnjen na sudu.

- Najčešći propusti, kada je u pitanju kršenje radnih prava, su kod obračunavanja plate i otpuštanja. Na kraju krajeva, ko radi taj i griješi - kazao je Trivić.

Jovana Borjan Lazuta istakla je da su od početka poslovanja, tačnije juna 2010. godine zaključno sa 30. septembrom ove godine arbitri u agenciji riješili ukupno 15.348 predmeta, od kojih se 15.221 odnosio na individualni, a 127 na kolektivne radne sporove.

- Od ukupnog broja okončanih predmeta u tom periodu oko 70 odsto je pozitivno riješenih, što podrazumijeva da je između strana u sporu postignut kompromis - kazala je Borjan Lazuta.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 31.10.2023.

Naslov: Redakcija