Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNIKACIJAMA: Ministarstvo saobraćaja i veza RS tražilo od Savjeta ministara BiH da povuče iz procedure Nacrt zakona

02.11.2017.


Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske tražilo je od Savjeta ministara BiH da povuče iz procedure Nacrt zakona o dopunama Zakona o komunikacijama uzimajući u obzir da nisu uvažene primjedbe koje uo ranije dostavili, a koje se odnose na stav 7. člana 27a. ovog zakona.

U nastavku su iznjete primjedbe pri kojim ostaje Ministarstvo saobraćaja i veza:

" U članu 2. Nacta zakona o dopunama Zakona o komunikacijama koji se odnosi na član 27a. stav 7. mijenja se i glasi: "Bliže odredbe o načinu i uslovima upotrebe jedinstvenog broja za hitne situacije – 112, tehničkim i drugim zahtjevima za operatore telekomunikacija u ispunjavanju obaveza prema svim operativnim centrima za prijem i obradu poziva na jedinstven evropski broj za hitne situacije – 112 u Bosni i Hercegovini iz stava 2. ovog člana, oblicima i rokovima dostavljanja podataka iz stava 2. ovog člana te kriterijima kvaliteta usluge poziva na brij 112 se propisuje pravilnikom koji donosi Ministarstvo u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Agencijom i nadležnim organima u entitetima i Brčko distriktu BiH".

Obrazloženje: Smatramo da predloženi stav 7. nije prihvatljiv, s obzirom da je ovako formulisan stav isključuje entitete i Brčko distrikt BiH da učestvuje u donošenju podzakonskih akata koji uređuju njihove poslove i radne zadatke za koje su nadležni. Prijedlog je u suprotnosti sa članom 14. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, kojim se definiše obaveza saradnje i koordinacije Ministarstva bezbjednosti BiH sa nadležnim entiteskim organima u oblasti zaštite i spašavanja i predstavlja prenos nadležnosti i u suprotnosti je sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 46/2017), te stoga smatraju da je potrebno navedeni član definisati na gore predloženi način.

Mišljenja su da je uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije - 112 potrebno je zakonski urediti u skladu sa ustavnom, uvažavajući nadležnosti entiteta i važećih zakona. Takođe, smatraju da je uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije -112 entiteska naležnost, jer se operatori javnih telekomunikacionih usluga kao i operativni centri i čitava infrastruktura za hitne situacije nalazi na teritoriji entiteta, što je u skladu savažećim Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, 01.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772