Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojena Informacija o potrebi uvođenja novog sistema fiskalizacije

02.10.2020.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 90. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o potrebi uvođenja novog sistema fiskalizacije u Republici Srpskoj.

Unapređenje postojećeg sistema fiskalizacije je neophodno, prije svega, zbog tehnološki zastarjelog postojećeg sistema, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i prevashodno stvaranja boljih uslova poslovanja.

Vlada je saglasna da se pristupi analizi i izradi neophodnih propisa koji će predstavljati pravni osnov za uspostavljanje novog sistema fiskalnih kasa baziranog na modelu elektronske "on line" fiskalizacije, te da se inicijalni troškovi novog sistema fiskalizacije finansiraju iz budžeta Republike Srpske u fazama.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da formira radnu grupu i da angažuje prema potrebi neophodna stručna lica kako bi doprinijeli izradi sistema koji će u cjelosti odgovarati potrebama Republike Srpske u oblasti registrovanja prometa.

Takođe, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2021. godinu.

Razvijene jedinice lokalne samouprave su: Banjaluka, Bijeljina, Gacko, Gradiška, Derventa, Doboj, Zvornik, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Mrkonjić Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Stanari, Teslić, Trebinje i Ugljevik.

Srednje razvijene jedinice lokalne samouprave su: Bileća, Brod, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Milići, Modriča, Sokolac, Srbac, Foča i Čelinac.

Nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Novi Grad, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo.

Izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.

Na sjednici, Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje projekta iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije, u iznosu od 850.000,00 KM, za finansiranje projekta "Izgradnja dječijeg vrtića u opštini Srbac".

S obzirom da postojeći dječiji vrtić u opštini Srbac ne zadovoljava potrebe ove lokalne zajednice, Opština je izgradnju novog objekta definisala kao jedan od najvećih prioriteta. Opština je izradila projekat novog objekta dječijeg vrtića površine 1000 m2 i kapaciteta za 200 djece u jednoj smjeni.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje solarne fotonaponske elektrane "Trebinje 1" na području grada Trebinje i dala saglasnost na potpisivanje ugovora o koncesiji za predmetnu solarnu elektranu. Koncesija je dodijeljena privrednom društvu Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije za realizaciju projekta u periodu trajanja koncesije iznosi 100.750.000 KM. Instalisana snaga elektrane je 72,92 MW, a procijenjena godišnja proizvodnja 108,7 GWh.

Koncesija se dodijeljuje na period od 50 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji, a solarna elektrana će biti realizovana u periodu od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan da, prije potpisivanja koncesionog ugovora, u budžet Republike Srpske uplati jednokratnu naknadu u iznosu od 503.750,00 KM, a nakon izgradnje solarne elektrane, u budžet Republike Srpske, koncesionar će plaćati koncesionu naknadu u iznosu od 0,0055KM po proizvedenom kilovat-satu (kWh) električne energije, od čega će 95% sredstava biti usmjereno u budžet opštine Trebinje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godina u 2019. godini.

Ova strategije sadrži statističke pokazatelje bezbjednosti saobraćaja za 2019. godinu i pregled aktivnosti svih subjekata bezbjednosti koje se provode kontinuirano, aktivnosti koje su realizovane u 2019. godini i aktivnosti koje su započete u 2019. godini.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 01.10.2020

Naslov: Redakcija