Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe podzakonskih akata

02.10.2020.


30. septembra 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i šezdeset i prva sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

- Ustavni sud je na ovoj sjednici, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-53/19 kojom je utvrđeno da članovi 6. i 11. Pravilnika o usklađivanju, ovjeri, evidentiranju i registraciji redova vožnje, koji je donio načelnik opštine Prnjavor, nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017). Neustavnost navedenih odredaba, kojima se uređuje usklađivanje i registracija redova vožnje u prigradskom prevozu na području opštine Prnjavor, Ustavni sud je utvrdio s obzirom na činjenicu da je donosilac ovog normativnog akta regulisanjem ove materije izašao iz zakonom određenih okvira, čime je došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti.

- Ustavi sud je donio takođe i odluku broj U-67/19 kojom je, između ostalog, utvrdio da čl. 8, 9. i 11. Uredbe o uslovima za davanje saglasnosti JP "Lutrija Republike Srpske" a.d. Banja Luka za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) nisu u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019) i Zakonom o Vladi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008). Spornim odredbama ove uredbe normirana su pitanja uslova i postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za saradnju putem formiranja zajedničkog privrednog društva za priređivanje igara na sreću. Prema ocjeni Ustavnog suda, Vlada Republike Srpske, kao donosilac predmetne uredbe, nije imala ovlašćenje da utvrdi način i kriterijume u skladu sa kojima Lutrija treba da provodi postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za saradnju putem osnivanja zajedničkog privrednog društva, zbog čega je osporenim normama prekoračila svoja zakonska ovlašćenja. Ovakvim normiranjem, utvrdio je Ustavni sud, ne razrađuju se odredbe Zakona o igrama na sreću, zbog čega, suprotno principu ustavnosti i zakonitosti, ono nema osnov u relevantnom zakonu i stoga nije u funkciji njegovog provođenja. Uređujući predmetnu materiju na ovaj način, Ustavni sud je konstatovao da je Vlada postupila suprotno i ustavnim načelima vladavine prava i podjele vlasti.

- Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-51/19, U-58/19, U-64/19, U-70/19, U-72/19, U-74/19 i U-79/19, kojim su odbijeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o igrama na sreću, Zakona o službenicima i namještnicima u organima jedinice lokalne samouprave, Zakona o učeničkom standardu i Zakona o notarima, kao i ocjenu određenih podzakonskih normativnih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 30.09.2020

Naslov: Redakcija