Zastava Srbije

VLADA RS: Donijet veći broj podzakonskih akata

02.09.2022.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 185. sjednici u Banjaluci, Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći djeci poginulih boraca koja nisu zaposlena. Riječ je o jednokratnoj pomoći u iznosu od 1.000 KM, koja će biti isplaćena u septembru. Isplata jednokratne pomoći nezaposlenoj djeci poginulih boraca vršiće se prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Takođe, Vlada je donijela Odluku o odobrenju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći mladima u Republici Srpskoj od po 100 KM, koju će mladi moći da realizuju od 5. do 25. septembra 2022. godine.

Ovo je drugi put da Vlada Republike Srpske, s ciljem podrške materijalnom statusu mladih, realizuje ovakav vid podrške, što je posebno značajno na početku školske godine.

Velika zainteresovanost za prvu tranšu, kada se za podršku registrovalo više od 130.000 mladih, ukazuje na činjenicu da je Vlada Republike Srpske donoseći Odluku o isplatu jednokratne pomoći reagovala na adekvatan način, dajući podršku srednjoškolcima, studentima i mladima.

Svi oni koji su već dobili jednokratnu pomoć u julu mjesecu, biće isplaćeni po automatizmu, dok će oni koji imaju između 16 i 29 godina, a još nisu registrovani, moći da izvrše prijavu putem aplikacije na portalu Ministarstva finansija Republike Srpske https://inp.vladars.net.

Podrška mladima je samo dio ukupnih mjera Vlade Republike Srpske na suzbijanju posljedica inflacije koje se kontinuirano sprovode s ciljem zaštite najranjivijih kategorija stanovništva Republike Srpske i pobošljanja standarda života u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti izvođenja radova u šumarstvu.

Ovom uredbom uređuju se način i postupak utvrđivanja nastale štete i način dodjele sredstava privrednim subjektima koji se bave izvođenjem radova u šumarstvu radi sprečavanja nastanka ozbiljnih poremećaja na tržištu uzrokovanih rastom stope inflacije i rastom cijena repromaterijala i energenata.

Cilj donošenja ove uredbe je sprečavanje ozbiljnih poremećaja u obezbjeđivanju potrebne sirovine drvoprerađivačkom sektoru u Republici Srpskoj, realizacijom planiranog obima proizvodnje u Javnom preduzeću šumarstva “Šume Republike Srpske" a. d. Sokolac putem podrške privrednim subjektima koji pružaju usluge izvođenja radova u šumarstvu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u saradnji sa JPŠ “Šume RS" a.d. Sokolac uradilo kaklukaciju povećanja troškova radova u šumarstvu, nastalih u vezi sa trenutnim poremećajem na tržištu, poskupljenjem nafte, naftnih derivata i drugih repromaterijala vezanih za radove u šumama, koja je pokazala da su troškovi sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata uvećani za 4,73 KM/m³, u odnosu ugovorene vrijednosti.

Uvažavajući trenutno stanje na tržištu, nedostatak kvalifikovane radne snage, prvenstveno sjekača i traktorista, koji direktno učestvuju u proizvodnji u šumarstvu, kao i činjenicu da je Proizvodno-finasijski plan JPŠ “Šume RS" a.d. Sokolac za 2021. godinu izvršen u iznosu od 87% u odnosu na planirani, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predlažilo je Vladi Republike Srpske da putem Kompenzacionog fonda Republike Srpske obezbijedi nedostajući iznos sredstava za proizvodnju šumskih drvnih sortimenata u 2022. godini.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske na 21. sjednici, održanoj 07.07.2022. godine donio je Zaključak kojim su odobrena sredstva u iznosu od 4.122.000,00 KM, za potrebe sufinansiranja proizvodnje u Javnom preduzeću šumarstva “Šume Republike Srspke" a.d. Sokolac, u periodu od 01. jula do 31. decembra 2022. godine. Sredstva će se odobravati izvođačima radova u šumarstvu koji imaju zaključene ugovore sa JPŠ “Šume RS" a.d. Sokolac, a na osnovu dostavljenih izvještaja od strane JPŠ “Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac o izvršenim radovima za prethodni mjesec,

Prijedlogom Uredbe o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti izvođenja radova u šumarstvu detaljno su definisani uslovi i postupak odobravanja sredstava izvođačima radova u šumarstvu.

Isplata sredstava će se vršiti na mjesečnom nivou, na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog izvođača radova u šumarstvu donijeti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u vezi sa dostavljenim mjesečnim izvještajima o izvršenim radovima od strane JPŠ “Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

Ova uredba stupiće na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

Na sjednici, Vlada Srpske usvojila je Informaciju o utrošku i efektima dodjeljenih sredstava podsticaja za direktna ulaganja u 2021. godini.

U 2021. godini odobreni su podsticaji u ukupnom iznosu od 6.534.214,51 KM za 188 privrednih subjekata.

Putem dodjele podsticaja podržani su projekti privrednih subjekata ukupne vrijednosti 60,8 miliona KM, koji se odnose na nabavku savremenih tehnologija i opreme.

Najznačajniji efekti dodjele podsticaja su povećanje zaposlenih radnika za 5,82% ili za 1.077 radnika, rast ukupnog prihoda za 28,18%, rast prihoda od prodaje učinaka za 28,29%, te rast prihoda od prodaje učinaka na inostranom tržištu za 35,17%.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske, kojom su utvrđeni i djelokrug i način rada, organi upravljanja i rukovođenja, te druga pitanja od značaja za djelatnost i poslovanje Zavoda.

Zavod obavlja poslove od opšteg interesa za Republiku Srpsku, a osniva se kao razvojna ustanova, radi praćenja, unapređivanja, planiranja, podsticanja razvoja i obavljanja istraživačkih i stručnih poslova u oblasti socijalne zaštite. Zakonski osnov za donošenje Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske sadržan je u članu 99. stav 1. Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, kojim je propisano da Vlada osniva Zavod za socijalnu zaštitu.

Vlada je prihvatila Informaciju o privremenim preporukama za vakcinaciju protiv COVID-19 i vakcinaciji protiv COVID-19 u Republici Srpskoj za period 12.02.2021 - 01.08.2022. godine, te je zadužila JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i druge zdravstvene ustanove za sprovođenje privremenih preporuka za vakcinaciju protiv COVID-19 u Republici Srpskoj.

Prema informacijama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Evropska tehnička savjetodavna grupa (ETAGE) je izradila ažurirane preporuke za vakcinaciju protiv COVID-19, koje su prilagođene i dostavljene svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Prema navedenim preporukama, vakcine protiv COVID-19 koje su trenutno na raspolaganju i dalje pokazuju snažnu zaštitu od teških oblika bolesti, kao i zaštitu od smrtnog ishoda, što i jeste najvažnija prednost i cilj vakcinacije. Dostupni dokazi pokazuju da i pojedinci koji su imali SARS-CoV-2 infekciju imaju koristi od vakcinacije, jer je vjerovatnije da kombinacija prirodno stečenog imuniteta i vakcinom-indukovanog imuniteta može da pruži veću zaštitu od ponovne infekcije.

Prioritet u procesu vakcinacije protiv COVID-19 i dalje je postizanje visoke pokrivenosti primarnom serijom vakcinacije i prvom buster dozom. Prema podacima kojima raspolaže JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, manje od 30 odsto osoba koje su primile prve dvije doze je primilo buster dozu.

Pored toga, zaštita najugroženijih kategorija u društvu će i dalje biti od primarnog značaja u nadolazećem periodu, uključujući jesenju sezonu. Kako bi se obezbijedila dodatna zaštita, smanjio rizik od teškog oblika bolesti, hospitalizacije i smrti od posljedica COVID-19, te kako bi se ojačala izdržljivost zdravstvenog sistema i pružanja zdravstvene zaštite, preporučuje se da se:

- primijeni druga buster doza (četvrta doza vakcine) kod umjereno i teško imunokompromitovanih osoba i njihovih kontakata,

- kao mjeru predostrožnosti u rasponu mogućih scenarija, uključujući potencijalno slabljenje dugotrajnog imuniteta protiv teških bolesti, obezbijedi druga buster doza i sljedećim osobama: štićenici i osoblje u ustanovama za dugotrajnu njegu, starije odrasle osobe (preko 60 godina života), zdravstveni radnici, trudnice i druge grupe pacijenata pod visokim rizikom od dobijanja teškog oblika COVID-19 bolesti.

Minimalni interval od prve buster doze je tri do šest mjeseci, a moguće je korištenje različitih tipova vakcina za četvrtu dozu u odnosu na prethodno primljene doze.

Od 12.02.2021. godine, kada je počeo proces vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj, zaključno sa 01.08.2022. godine, zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj su u elektronsku bazu podataka Instituta za javno zdravstvo unijele podatke o ukupno 746.338 datih doza vakcina protiv COVID-19. Od navedenog broja doza, 331.961 vakcina su date kao prva doza, 321.516 kao druga doza i 92.861 kao buster doza vakcine protiv COVID-19.

Podsjećamo, u Republici Srpskoj vakcine protiv COVID-19 su besplatne i dostupne svima.

Vlada Republike Srpske je na sjednici usvojila Informaciju o elektronskoj razmjeni podataka o prebivalištu u svrhu upisa u matične knjige i saglasna je da ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske potpišu Sporazum o elektronskoj razmjeni podataka iz evidencija o prebivalištu, a koji bi se koristili u svrhu upisa u matične knjige, u skladu sa važećim propisima o matičnim knjigama.

Zakonom o matičnim knjigama propisano je da se činjenice koje su nastale u inostranstvu, a u vezi ličnih stanja državljana Republike Srpske upisuju u matične knjige u Republici Srpskoj, na način da se rođenje upisuje u mjestu poslednjeg prebivališta roditelja djeteta, zaključenje braka u mjestu poslednjeg prebivališta supružnika ili smrt u mjestu poslednjeg prebivališta umrlog.

Takođe, istim Zakonom je propisano da se, između ostalog, u matičnu knjigu rođenih upisuje podatak o prebivalištu roditelja djeteta, podatak o prebivalištu supružnika u matičnu knjigu vjenčanih i podatak o prebivalištu umrlog u matičnu knjigu umrlih.

Dosadašnja iskustva pokazuju da naši državljani često, u prijavi za upis u matične knjige, pogrešno ili nepotpuno navedu podatke o prebivalištu, što oduglovači postupak upisa.

Ovo pokazuje da je navedena inicijativa opravdana odnosno da se navedeni postupak upisa u matične knjige unaprijedi i da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske omogući Matičnim službama da podatak o prijavi prebivališta lica pribavljaju u realnom vremenu - elektronskim putem.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 01.09.2022.

Naslov: Redakcija