Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima

02.09.2020.


Na 11. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom nije usvojio zahtjev Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku. Nakon što delegati nisu prihvatili ni to da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom postupku, ovaj Prijedlog zakona Dom naroda PSBiH će razmatrati u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Dom je usvojio negativna mišljenja Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Prema Poslovniku Doma naroda, usvajanjem negativnih mišljenja komisija ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Usvojena su i negativna mišljenja Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet o Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Usvajanjem negativnih mišljenja komisija, ovaj Prijedlog zakona takođe se smatra odbijenim.

Dom je usvojio negativna mišljenja Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet o Prijedlogu zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama BiH za borbu protiv pandemije COVID-19 i o Prijedlogu zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama usljed pandemije COVID-19, koje je, u prvom čitanju, predložio Predstavnički dom PSBiH. Oba ova prijedloga zakona, u skladu s Poslovnikom Doma naroda, smatraju se odbijenim.

Dom naroda usvojio je sljedeće izvještaje institucija BiH:

 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH", dostavljen od Ureda za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Sigurnost proizvoda i integracije u tržište EU", dostavljen od Ureda za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Praćenje realizacije preporuka revizije učinka", dostavljen od Ureda za reviziju institucija BiH;
 • Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH;
 • Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Dom naroda PSBiH nije usvojio:

 • Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2019. godinu;
 • Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2019. godinu;
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH", čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • 73 izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu;
 • Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji 73 institucije BiH za 2018. godinu;
 • zaključke iz Mišljenja Komisije za finansije i budžet povodom razmatranja Izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu;
 • Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu;
 • Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu;
 • Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu;
 • Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu;
 • Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini;
 • Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH;
 • Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH;
 • Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklus, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

IZVOR: Vebsajt Parlamenta BiH, 01.09.2020.

Naslov: Redakcija