Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O INSPEKCIJAMA RS: Usvajanje Zakona očekuje se do kraja 2019. godine

02.09.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske.

Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019–2021. godina, reformskim mjerama u oblasti Poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije, planirana je reforma Inspektorata. Kao ključne prepreke za rast i konkurentnost u oblasti poslovnog okruženja i smanjenja neformalne ekonomije u oblasti inspekcija, prepoznate su sljedeće prepreke:

  • preklapanje inspekcijskih kontrola kod subjekata nadzora od strane dva nivoa inspekcija,

  • nepostojanje koordinacije između republičkog i lokalnog nivoa inspekcija,

  • izricanje više represivnih mjera u odnosu na preventivne mjere.

Osim toga, imajući u vidu činjenicu da je Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 74/2010, 109/2012, 117/2012 - ispr. i 44/2016), sa odgovarajućim izmjenama i dopunama, u primjeni od 2010. godine, da je tokom primjene mijenjano više od polovine članova osnovnog teksta Zakona, to je, shodno odredbi člana 59. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, potrebno pristupiti donošenju novog zakona.

Programom ekonomskih reformi donošenje novog zakona o inspekcijama planirano je u četvrtom kvartalu 2019. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 29.8.2019.

Naslov: Redakcija