Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI: Za radnike sa preko 35 godina radnog staža maksimalno trajanje prava na novčanu naknadu produženo je na 24 mjeseca. Visina najniže novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti povećava se na 360 KM

02.09.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Ovim zakonom pokreće se jedna od najznačajnijih reformi na tržištu rada Republike Srpske, a koja je predviđena Strategijom zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020 i Programom ekonomskih reformi 2019-2021. Cilj ove reforme je pored potrebe boljeg zakonskog uređivanja sticanja statusa nezaposlenog lica „razdvajanje“ sticanja statusa nezaposlenog lica od ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje na trošak Republike. Ova reforma dovešće do puno kvalitetnijeg i preciznijeg vođenja evidencija o nezaposlenim licima, te tačnijeg i adekvatnijeg planiranja preduzimanja aktivnih mjera na tržištu rada.

Pored navedenog ovaj zakon doprinosi boljoj socijalno-ekonomskoj zaštiti nezaposlenih lica kojima bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva prestane radni odnos. Naime, kroz predložena rješenja, produženo je trajanje dužine prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti za radnike sa dužim radnim stažom, i visina novčane naknade. Predloženim rješenjem maksimalno trajanje prava na novčanu naknadu sa dosadašnjih 12 produženo je na 24 mjeseca (za radnike sa preko 35 godina radnog staža). Prema predloženom rješenju visina najniže novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti povećava se sa 258 KM na 360 KM.

Kroz predložena rješenja u velikoj mjeri uvaženi su zahtjevi reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, a koji su aktivno učestvovali u pripremi ovog zakonskog rješenje.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 29.8.2019.

Naslov: Redakcija