Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE: Rok za sugestije 6. avgust 2021. godine

02.08.2021.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Prednacrt zakona o obnovljivim izvorima energije.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka ili putem elektronske pošte na adresu mier@mier.vladars.net do petka 06.08.2021. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva energetike i rudarstva, 23.07.2021.

Naslov: Redakcija