Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 110. SJEDNICA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

02.08.2017.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o naučnotehnološkoj saradnji.

Sporazumom se doprinosi razvoju saradnje u nauci između naučnotehnoloških ustanova i  institucija, obrazovnih visokoškolskih ustanova i drugih organizacija, kao i fizičkih osoba dviju država koje se bave naukom, a na uzajamno korisnom i izbalansiranom osnovu. Saradnja, između ostalog, podrazumijeva razmjenu naučnika i stručnjaka,  uključujući i mlade istraživače, realizaciju zajedničkih naučnoistraživačkih i tehnoloških projekata, razmjenu opreme i naučnih materijala te organizaciju konferencija, seminara i sastanaka  u oblasti nauke.  

Radi efikasnije realizacije ovog sporazuma, dvije države će uspostaviti zajednički komitet za naučnotehnološku saradnju.

Prijedlog sporazuma bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar civilnih poslova. 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je učešće Bosne i Hercegovine u projektu „Jačanje sistema kvaliteta tehnologije i industrije proizvoda i usluga u Bosni i Hercegovini: Koordinatni mjerni stroj (CMM) – kompetentni centar“ te će iz tekuće budžetske rezerve osigurati 110 hiljada eura, kao finansijsko učešće BiH u ovom projektu.

Na ovaj način bit će osnovan kompetentni centar - CMM sa posebnim tehničkim znanjem. Riječ je laboratoriji koja će pružati usluge osiguranja kvaliteta proizvoda i usluga na području koordinatne tehnike, a primjenjuje se u industriji (automobilskoj, mašinskoj, farmaceutskoj, metalopreradivačkoj itd.). Nakon što se ova laboratorija akreditira kod Instituta za akreditiranje BiH, cilj je da se njeni rezultati prihvataju u zemljama regiona i EU. Prema dostupnim podacima, u BiH ne postoji ovakva laboratorija, iako postoji veliki interes i potreba privrednika. Budući da je predviđeno da se laboratorija nalazi u okviru Fakulteta strojarstva i računarstva u Mostaru, dodatna vrijednost se ogleda u tome što će studenti imati priliku besplatno stjecati posebna znanja i vještine u okviru redovne nastave. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2017. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje. Ovom odlukom, kao i ranijih godina, ponavlja se količina tarifnih kvota od 50.000 tona za  korištenje u kapacitetima instaliranim u BiH do 31. decembra 2017. godine.  

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Agencije za nadzor nad tržištem BiH o stanju u oblasti nadzora nad tržištem neprehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini u 2016. godini.  

Istaknuta je potreba pripreme izmjena propisa u oblasti sigurnosti proizvoda u cilju njihovog daljnjeg usaglašavanja sa standardima EU i zadužene su nadležne institucije da pokrenu proceduru u tom pravcu.

Prema rezultatima proaktivnog i reaktivnog nadzora u 2016. godini, kontroliran je ukupno 251 model proizvoda, što je za 75 više u odnosu na godinu ranije, od čega je 130 modela (374.200 komada) bilo neusklađeno s propisanim sigurnosnim zahtjevima. Od ukupno neusklađenih različitih proizvoda, poslovni subjekti su dobrovoljno ili po nalogu inspekcijskih organa izvršili usklađivanje 366.929 komada proizvoda po propisanim sigurnosnim zahtjevima. Sa tržišta BiH je povučen i vraćen od potrošača 7.271 komad proizvoda, od kojih su 4.854 komada uništena. Među 130 neusklađenih proizvoda, 58 modela je bilo nesigurno i predstavljali su ozbiljan rizik za potrošače. Više od polovine rizičnih proizvoda bile su igračke i električna oprema, a najviše ovakvih proizvoda potiče iz NR Kine.  


Izvor: Vebsajt Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 01.08.2017.

Naslov: Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772