Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAVJET MINISTARA BIH USVOJIO JE INFORMACIJU O AKTIVNOSTIMA U VEZI SA PREVOĐENJEM ODGOVORA NA PITANJA IZ UPITNIKA EVROPSKE KOMISIJE SA INICIJATIVOM ZA DOPUNU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

02.08.2017.


Direkcija za evropske integracije zadužena je da objavi javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju dijela projekta "Podrška procesu evropskih integracija BiH", koji se odnosi na prevođenje odgovora na Upitnik Evropske komisije, te da putem ugovora o djelu angažuje odgovarajući broj kandidata koji budu ispunjavali propisane uslove, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Agencija za javne nabavke BiH zadužena je da, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije, pripremi prijedlog dopune Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014), kako bi u dijelu koji se odnosi na izuzeće od primjene Zakona bili uvršteni i ugovori za poslove prevođenja, lektorisanja i redakture pravnog nasljeđa EU, propisa u BiH i drugih dokumenata koji se odnose na postupak pristupanja EU i primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Odgovori BiH na Upitnik sadržavaće 25.000 do 30.000 stranica teksta koje treba prevesti na engleski jezik, što je oko dva puta više nego što su imale druge zemlje.

Procjenjuje se da je za prevod 25.000 stranica teksta potrebno najmanje 85 prevodilaca koji bi intenzivno radili dva mjeseca.

Odgovaranje na Upitnik Evropske komisije najvažniji je i najveći projekat koji jedna zemlja sprovodi u pretpristupnom procesu, tim prije što je Evropska komisija u uvodnom dijelu Upitnika naglasila da je kvalitet odgovora važniji od brzine njihovog dostavljanja.

Osim toga, na engleski jezik biće potrebno prevesti veliki broj domaćih zakona i propisa i drugih dokumenata koji se odnose na evropske integracije, što zahtijeva fleksibilniji, efikasniji i brži pristup u ovom procesu.

Savjet ministara BiH upoznat je sa informacijom i o izvršenim i trenutnim aktivnostima na pripremi odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije u kojoj se navodi da su 33 radne grupe od ukupno 36 održale sastanke ili su u toku njihove pripreme, te da unutar radnih grupa u okviru mehanizma koordinacije postoji visoka saglasnost o odgovorima.

Tako je Radna grupa za politička pitanja, od 516 pitanja, postigla saglasnost o 513 pitanja.


Izvor: Vebsajt RTRS, 31.07.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772