Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POSTIGNUTA SAGLASNOST O MEHANIZMU KOORDINACIJE BIH


  • POSTIGNUTA SAGLASNOST O MEHANIZMU KOORDINACIJE BIH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović saglasili su se o mehanizmu koordinacije, što znači da će se BiH ubuduće o svim pitanjima koja se tiču evropskog puta govoriti "jednim glasom".

Mehanizam koordinacije predstavlja bitnu pretpostavku za napredak BiH na putu ka članstvu u EU, ali je u isto vrijeme i instrument za poboljšanje kvaliteta načina na koji se odnose odluke u BiH.

Inače, mehanizam kokordinacije je jedan od dva uslova za kredibilnu aplikaciju BiH za članstvo u EU, kao i adaptacija trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je BiH potpisala još 2008.

Usvajanje efikasnoga koordinacionog mehanizma je bitna pretpostavka za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Do sada, Evropska komisija je u svim izvještajima o napretku BiH na putu ka EU naglašavala potrebu za uspostavljanjem efikasnog mehanizma kako bi bila uspostavljena jedinstvena kontakt-tačka koju bi potvrdili svi učesnici u procesu.

Gotovo sve države koje su se u poslednjih 20 godina nalazile u procesu pridruživanja, od Litvanije do Poljske, morale su da unaprijede svoje sisteme koordinacije između različitih institucija i nivoa vlasti, jer su morale da na taj način pokažu da imaju primeren administrativni kapacitet za učešće u EU.

Naime, svaka država koja želi da postane članica Unije mora biti u mogućnosti da aktivno učestvuje u kreiranju politika EU, ali i da efikasno preuzima i provodi dogovorene politike, pravila i standarde.

Mehanizam koordinacije treba da pomogne da se odredi administrativna procedura koja govori šta se dešava nakon što Evropska komisija putem Misije BiH pri EU u Briselu proslijedi set pitanja BiH.

To znači da Vijeće ministara u dokumentu objavljenom u Službenim novinama definiše institucionalni i operativni sistem i način ostvarivanja koordinacije institucija u Bosni i Hercegovini na sprovođenju aktivnosti vezanih za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, zajednička tijela u okviru sistema koordinacije, njihov sastav, nadležnosti i međusobne odnose.

U cilju efikasnog sprovođenja vertikalne koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini neophodno je uspostaviti zajednička tijela za evropske integracije, ministarske konferencije, Komisiju za evropske integracije, potkomisije za evropske integracije i radne grupe za evropske integracije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772