Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE: U narednih 30 dana o Danu Republike i popisu


  • USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE: U narednih 30 dana o Danu Republike i popisu

Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijeće meritornu odluku u narednih 30 dana o zahtjevima Kluba Bošnjaka u vezi sa Odlukom parlamenta Srpske o raspisivanju republičkog referenduma koji se odnosi na Dan Republike i sa Zakonom o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva 2013. godine.

Odlučujući o prihvatljivosti zahtjeva, Vijeće je utvrdilo da je u oba slučaja provedena procedura saglasno Amandmanu 82 na Ustav Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII), kojim je dopunjen član 70. Ustava, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevima, navodi se u saopštenju Ustavnog suda Republike Srpske.

Predmet razmatranja i odlučivanja na prvoj sjednici Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa Odlukom Narodne skupštine o raspisivanju republičkog referenduma koji se odnosi na Dan Republike.

Na drugoj sjednici Vijeće je razmatralo i odlučivalo o prihvatljivosti zahtjeva, takođe Kluba delegata bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine, koji je Narodna skupština Srpske izglasala 13. jula ove godine.

Predmeti odlučivanja Vijeća bila su pitanja prihvatljivosti navedenih zahtjeva, odnosno postojanje uslova za meritorno raspravljanje i odlučivanje o pitanjima da li je osporenim aktima Narodne skupštine Republike Srpske povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, pojašnjava se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTRS, 01.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772