Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

02.07.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 128. sjednici, u Banjaluci, Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.2021. do 31.03.2021. godine.

Prema podacima prezentovanim u izvještaju prihodi i primici ostvareni u iznosu od 917.1 milion KM, manji su za 3% od planiranih Budžetom za prva tri mjeseca 2021. godine.

Kod budžetskih prihoda najznačanije su stavke prihoda od direktnih i indirektnih prihoda.

Prihodi od direktnih poreza u navedenom periodu iznose 360.2 miliona KM i za 7% su veći od planiranog za prva tri mjeseca 2021. godine, indirektni porezi iznose 303.7 miliona KM i manji su za 2% od planiranog za prva tri mjeseca 2021. godine. Neporeski prihodi iznose 61.5 miliona KM, što je za 12 % više u odnosu na planirani budžet za prva tri mjeseca 2021. godine.

Rashodi i izdaci planirani budžetom iskazani su u iznosu od 863.3 miliona KM, što predstavlja 91% izvršenja za prva tri mjeseca 2021. godine.

Konsolidovani prihodi i primici u periodu od 1.1. do 31.03. 2021. godine iznose 989.5 miliona KM KM, a konsolidovani rashodi i izdaci za isti period iznose 919 miliona KM, što znači da su prihodi i primici veći od rashoda.

Primici od zaduživanja u prvom kvartalu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 165.9 miliona KM. Od toga: 46.9 miliona KM primitaka ostvarenih emisijom dugoročnih obveznica Republike Srpske, 115.0 miliona KM primitaka ostvarenih emisijom trezorskih zapisa Republike Srpske i 4.0 miliona KM po osnovu zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, za realizaciju "Hitnog projekta COVID-19 za BiH".

Ino-dug je u prvom kvartalu 2021. godine redovno servisiran i za te potrebe je izdvojeno 50.6 miliona KM. Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 83.7 miliona KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o inicijativi za zaključenje Memoranduma o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske zadužila je ministra trgovine i turizma Republike Srpske da zaključi Memorandum, te redovno izvještava Vladu Republike Srpske o sprovedenim aktivnostima.

Predmetnim Memorandumom unapređuju se odnosi dva ministarstva u oblasti turizma na način da se omogući unapređenje međusobnog turističkog prometa, promovisanjem saradnje između odgovarajućih subjekata i organizacija koje posluju u oblasti turizma. Memorandumom je predviđeno i formiranje zajedničke Radne grupe za turizam, koja će imati zadatak izrade zajedničkih prijedloga i programa, te praćenje realizacije istih.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pokretanju procesa izvještavanja o realizaciji Evropskog akta za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj sa prijedlogom zaključka i imenovala Radnu grupu za pripremu Izvještaja o realizaciji Evropskog akta za mala i srednja preduzeća.

Ministarstvo privrede i preduzetništva učestvuje u pripremi izvještaja i koordiniše izvještavanje o realizaciji Evropskog akta za mala i srednja preduzeća za Republiku Srpsku, što je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 1.4 - 30.6.2021. godine, u ukupnom iznosu od 192.500,00 KM.

Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se: Crvenom krstu Republike Srpske,

"Iskri" sigurna kuća, Udruženju dijaliziranih Republike Srpske i Udruženju transplantiranih Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 1.4 - 30.6.2021. godine, u ukupnom iznosu od 72.875,00 KM.

Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se: Savezu distrofičara Republike Srpske, Savezu gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banja Luka, Savezu slijepih Republike Srpske, Banja Luka, Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske, Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banja Luka, Savezu društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje, Savezu za rijetke bolesti Banja Luka, Udruženju za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlost" Banja Luka i Organizaciji amputiraca UDAS Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 01.07.2021.

Naslov: Redakcija