Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, te nacrti zakona o podsticanju razvoja male privrede u FBiH, o zaštiti vazduha, te o izmjenama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova

02.07.2019.


Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama federalnog budžeta da bi bila obezbijeđena sredstva od 25 miliona KM za sprovođenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u ovoj godini.

Federalna Vlada je pozvala oba doma Parlamenta FBiH da što prije održe hitne sjednice i usvoje izmjene i dopune federalnog budžeta i zakon o demobilisanim borcima, saopšteno je iz Vlade FBiH.

U skladu sa zaključcima Vlade FBiH na sjednici u Sarajevu, planirano je da 15 od 40 miliona KM, predviđenih u budžetu FBiH za ovu godinu iz kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, bude preraspodijeljeno na federalno Ministarstvo za pitanja boraca i invalida rata.

Nedostajućih 10 miliona KM obezbijeđeno je unutrašnjom preraspodjelom u okviru ovog ministarstva.

Federalna Vlada je utvrdila nacrte tri zakona - o podsticanju razvoja male privrede u FBiH, o zaštiti vazduha, te o izmjenama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

Vlada FBiH usvojila je informaciju federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova o potrebi da federalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova iz tekuće rezerve bude odobreno 400.000 KM za nabavku uniformi za potrebe kadeta Policijske akademije.

Federalno Ministarstvo finansija je zaduženo da za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

Federalna Vlada donijela je odluku o listi lijekova Fonda solidarnosti FBiH koja se finansira sredstvima ovog fonda.

Na ovu listu uvršteni su lijekovi za terapiju malignih neoplazmi, za terapiju malignih neoplazmi sa posebnim režimom propisivanja, imunosupresivi, lijekovi za liječenje hepatitisa C i B, za liječenje multiple skleroze, lijekovi u tretmanu hemodijalize, za liječenje hemofilije, biološki lijekovi za liječenje upalnih bolesti debelog crijeva, antiretrovirusni lijekovi, humani imunoglobulin i lijekovi za profilaksu respiratornog sincijalnog virusa.

U Listu lijekova Fonda solidarnosti uvršteni su i tuberkulostatici. Na Listu mogu biti uvršteni i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji budu obezbijeđena dodatna finansijska sredstva federalnog Fonda solidarnosti.

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.

Novopredloženo rješenje je da zahtjev za finansijsku konsolidaciju privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala odgovorna osoba podnosi u roku od šest, a ne kao sada pet mjeseci od stupanja Zakona na snagu.

Vlada je upoznata o informacijama o poravnanjima između entiteta pri raspodjeli indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ za period 2005-2018. godina koju su podnijeli članovi Upravnog odbora UIO u ime Federacije BiH.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 27.06.2019.

Naslov: Redakcija