Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen set prijedloga zakona čije izmjene i dopune će rezultirati povećanjem ličnih primanja svih zaposlenih u Republici Srpskoj, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

02.07.2018.


Vlada Republike Srpske utvrdila je set prijedloga zakona (po hitnom postupku) čije izmjene i dopune će rezultirati povećanjem ličnih primanja svih zaposlenih u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske je utvrdila:

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak,

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,

 • Prijedlog zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske,

 • Prijedlog zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske,

 • Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske,

 • Prijedlog zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske,

 • Prijedlog zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske,

 • Prijedlog zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske i

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara po hitnom postupku.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara se oslobađa od oporezivanja posjedovanje registrovanog oružja: lovačkog karabina, kao i kombinovanog lovačkog oružja i lovačke puške.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izgradnji zgrade za potrebe Studentskog centra u Lukavici, Istočno Novo Sarajevo.

Zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijedi potrebna sredstva radi realizacije Projekta izgradnje zgrade za potrebe Studentskog centra u Lukavici, Istočno Novo Sarajevo.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola za školsku 2018/2019. godinu.

Od školske 2007/2008. godine Ministarstvo prosvjete i kulture obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za nabavku udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola u iznosu od 1.011.900,00 KM.

Za školsku 2018/2019. godinu potrebno je obezbijediti udžbenike za oko 9.800 učenika prvog i oko 10.000 učenika drugog razreda osnovnih škola.

Za učenike prvog razreda osnovnih škola potrebno je nabaviti udžbenik Prva knjiga. Prema podacima J.P. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo, cijena ovog udžbenika iznosi 15,50 KM.

Za učenike drugog razreda potrebno je obezbijediti udžbenike, odnosno komplete udžbenika, sa spiska obaveznih udžbenika za drugi razred. Cijena kompleta udžbenika za drugi razred iznosi 86,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog pravila o izmjenama i dopunama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima.

Predloženim izmjena i dopunama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima omogućava se dodatno smanjenje ukupne izlazne kamatne stope prema korisnicima kredita za kapitalne investicije u poljoprivredi, sa kamatnom stopom od 3%, i za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda, sa kamatnom stopom od 3,3%. Ova umanjenja dostupna su u okviru postojećih kreditnih linija namijenjenih ovim kategorijama korisnika, a koje se realizuju posredstvom finansijskih posrednika.

Predložene izmjene i dopune Pravila pružaju mogućnost povoljnijem finansiranju otkupa primarne poljoprivredne proizvodnje i kapitalnih ulaganja u poljoprivredu i prerađivačku industriju čime se doprinosi učinkovitijem povezivanju primarne proizvodnje sa prehrambeno – prerađivačkim kapacitetima i prometnicima.

 Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o dugu Republike Srpske sa stanjem na dan 31.12.2017. godine. Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske propisano je da Ministarstvo finansija najkasnije do 30.06. tekuće godine dostavlja Vladi informaciju o dugu za prethodnu godinu, koju Vlada dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Stanje javnog duga Republike Srpske na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.861,66 miliona KM, odnosno 38,47% BDP-a, dok stanje javnog duga Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 3.816,35 miliona KM, tj. 38,02% BDP-a1.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske na dan 31.12.2017. godine iznosi 4.967,93 miliona KM, odnosno 49,49% BDP-a, dok stanje ukupnog duga Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 4.922,62 miliona KM, tj. 49,04% BDP-a.

U strukturi ukupnog duga Republike Srpske, učešće prema porijeklu duga je sljedeće:

 • stanje spoljnog duga Republike Srpske na dan 31.12.2017. godine iznosi 2.965,39 miliona KM,

 • stanje unutrašnjeg duga na dan 31.12.2017. godine iznosi 2.002,53 miliona KM,

Izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama na dan 31.12.2017. godine iznosi 313,32 miliona KM, tj. 3,12% BDP-a


IZVOR: Vebsajt Vlada Republike Srpske, 29.06.2018.

Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772