Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 10. juna 2020. godine 9. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

02.06.2020.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 9. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 10. juni 2020. godine, sa početkom u 11 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 

 1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković- Lepić, Damira Arnauta, Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Zukana Heleza i Nade Mladineza iniciranje glasanja o rekonstrukciji Vijeća ministara BiH (smjena ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH), broj: 01-50-1-892/20 od 6. 5. 2020;
 4. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Vijeća ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH), broj: 01-50-1-924/20 od 11. 5. 2020;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1-865/20 od 29. 4. 2020;
 6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH,predlagači poslanici: Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, broj: 01-02-1-1955/18 od 29. 3. 2019, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I.), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-84/19 od 7. 1. 2019, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini,predlagač: poslanica Aida Baručija, broj: 01-02-1-222/19 od 26. 2. 2019. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog amandmana II. i amandmana III. na Ustav BiH,predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, broj: 01-02-1-317/20 od 24. 2. 2020. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog amandmana II.na Ustav BiH,predlagači poslanici:Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, broj: 01-01-1-762/20 od 6. 4. 2020. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH,predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-596/20 od 31. 3. 2020. (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o mjeriteljstvu BiH,predlagači poslanici: Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Safet Softić, Halid Genjac, Alma Čolo, Edin Mušić, Nermin Mandra i Šemsudin Dedić, broj: 01-02-1-589-1/20 od 28. 5. 2020. (prvo čitanje);
 13. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9. 8. 2017. i 27. 9. 2017);
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine usljed COVID-19 pandemije po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-734-1/20 od 21. 5. 2020;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine za borbu protiv COVID-19 pandemije, predlagači poslanici: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, broj: 01-02-1-761-1/20 od 21. 5. 2020. (zakon po hitnom postupku);
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH,predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-840/19 od 21. 5. 2019. (zakon u prvom čitanju);
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Nikole Lovrinovića povodom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović) (zakon u 1. čitanju), koji glasi: "Zadužuje se Vijeće ministara BiH da materijale i prijedloge istih iz tačaka 6, 8. i 12. dnevnog reda 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH razmotri i predloži sveobuhvatne izmjene i dopune, u roku ne dužem od 60 dana", broj: 01-02-1-840/19 od 21. 5. 2019;
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I),predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-667/19 od 21. 5. 2020. (zakon u prvom čitanju);
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, predlagači poslanici: Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović, broj: 01-02-1-550/20 od 21. 5. 2020;
 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Damira Arnauta koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-186/19 od 21. 5. 2020;
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), upućujemo poslaničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u Parlamentarnoj skupštini BiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16), člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15) i člana 53. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16)", broj: 01-50-1-1872/19 od 21. 5. 2020;
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma, podnosim inicijativu kojom se traži izmjena odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove u smislu da se poslanicima dok traje blokada rada Predstavničkog doma obustave isplate plaće za svaki mjesec u kom se ne održi bar jedna sjednica Doma, kao i svim poslanicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju. Također, ovom inicijativom potičem Vijeće ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kojima bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definirala", broj: 01-50-1-313/20 od 21. 5. 2020;
 23. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Edite Đapo koja glasi: "U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim poslaničku inicijativu da se uspostavi mehanizam za razmjenu podataka iz elektronskih baza matičnih registara Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH u kojima se vode lični podaci građana, s ciljem bržeg i efikasnijeg pribavljanja lične dokumentacije, odnosno da se omogući građanima da u svojim općinama mogu dobiti izvode iz matičnih registara, kao i sva potrebna uvjerenja", broj: 01-50-1-618/20 od 21. 5. 2020;
 24. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-1963/19 od 12. 11. 2019;
 25. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 01,01/4-16-10-763/20 od 7. 4. 2020;
 26. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu, broj: 05/3-37-4-291/20 od 3. 2. 2020;
 27. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2019. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-409/20 od 12. 2. 2020, i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12. 2. 2020;
 28. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50-18-450/20 od 17. 2. 2020;
 29. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 4. 3. 2020;
 30. Godišnji izvještaji Centralne banke BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-740/20 od 1. 4. 2020;
 31. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 9. 4. 2020;
 32. Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, podnosilac: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-50-18-721/20 od 26. 3. 2020;
 33. Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-641/20 od 10. 3. 2020;
 34. Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-678/20 od 17. 3. 2020;
 35. Univerzalni periodični pregled (UPR) – III. ciklus, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 12. 3. 2020;
 36. Prijedlog odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-5,1/20 od 26. 5. 2020;
 37. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Damira Arnauta i Mirjane Marinković-Lepić, broj: 01-50-1-816/20 od 17. 4. 2020;
 38. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama", broj: 01-50-1-896/20 od 7. 5. 2020;
 39. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavezuje da, u skladu s članom 39. Zakona o komunikacijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), najkasnije u roku od 30 dana pokrene postupak izbora članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH", broj: 01-50-1-897/20 od 7. 5. 2020;
 40. Razmatranje poslaničke inicijative Nenada Nešića koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), upućujem poslaničku inicijativu Vijeću ministara BiH da u roku od 120 dana Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama BiH ('Službeni glasnik BiH', broj 32/02) na način da s radom prestaje Komisija za koncesije BiH", broj: 01-50-1-15-8/20 od 11. 5. 2020;
 41. Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom pozivamo Vijeće ministara BiH, Vladu Federacije BiH, Vladu Republike Srpske i Vladu Brčko Distrikta BiH da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, hitno utvrde prijedloge mjera za olakšavanje dolaska i boravka građana Bosne i Hercegovine koji rade i žive u inozemstvu – bh. dijaspore u svoju domovinu", broj: 01-50-1-954/20 od 15. 5. 2020;
 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za Bosnu i Hercegovinu, potpisanog 9. aprila 2020. u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-927/20 od 11. 5. 2020;
 43. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Federacije BiH, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 9.500.000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama, broj: 01,02-21-1-998/20 od 22. 5. 2020.

IZVOR: Vebsajt Parlamenta BiH, 29.05.2020.

Naslov: Redakcija