Zastava Srbije

UREDBA KOJA UREĐUJE STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (ZAPOSLENIKA) U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE FEDERACIJE BIH: Odredbe se primjenjuju i na organe državne službe kantona, grada i općine ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno

02.03.2021.


Federana vlada je donijela Uredbu koja uređuje stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika (zaposlenika) u organima državne službe Federacije BiH, a odredbe se primjenjuju i na organe državne službe kantona, grada i općine ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno.

Ova uredba je potrebna jer, između ostalog, Uredbom o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika, donesenoj 2012. godine, nije bilo regulisano pitanje upućivanja državnih službenika na stručno usavršavanje u institucije i službe Evropske unije, tijela javne uprave država članica i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te druge medunarodne institucije i organizacije.

Posebni instrumenti ovakve tehničke pomoći koncipirani su za države koje nisu članice Evropske unije i njih je neophodno iskoristiti u punom kapacitetu i na taj način doprinijeti unaprjeđenju domaćih administrativnih kapaciteta, što je jedan od posebnih zahtjeva Evropske unije prema Bosni i Hercegovini.

Vlada je, također na prijedlog Agencije za državnu službu u FBiH, usvojila i Strategiju za stručno usavršavanje u organima državne službe u FBiH za period od 2021. do 2027. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 25.02.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija