Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

02.03.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 60. sjednici, održanoj u Banjaluci, Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti vezanih za pojavu "COVID-19", bolesti koju izaziva korona virus "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj.

Zadaci Koordinacionog tijela su sve aktivnosti vezane za pojavu "COVID-19", bolesti koju izaziva korona virus "SARS-CoV-2", kao i praćenje sprovođenja i ažuriranje Akcionog plana za postupanje u slučaju pojave rizika/sumnje za širenje novog koronavirusa 2019-nCoV u Republici Srpskoj, te razmjena podataka između humanog i veterinarskog sektora.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.

Predložene izmjene i dopune Zakona o šumama imaju za cilj preciznije definisanje imovine javnog preduzeća, definisanje načina čuvanja šumskih drvnih sortimenata oduzetih u inspekcijskom nadzoru i proširenje mogućih poslovnih i organizacionih oblika izvođača radova u šumarstvu.

Takođe, predloženim izmjenama precizirana je promjena namjene šumskog zemljišta. Prošireni su slučajevi u kojima se plaća naknada za izuzimanje zemljišta iz šumske proizvodnje, tako da se osim korisnika eksproprijacije predloženim izmjenama i dopunama uvodi obaveza plaćanja naknade i za koncesionara, za legalizacije izgrađenih stambenih objekata.

Definisani su slučajevi u kojima se ne plaća naknada za izuzimanje zemljišta iz šumske proizvodnje.

Savez opština i gradova u dosadašnjem periodu insistirao na izmjenama zakona koji su se odnosili na način utroška sredstava koje Javno preduzeće šumarstva "Šume Republike Srpske" uplaćuju jedinicama lokalne samouprave na ime korišćenja šumskih resursa, što je izmjenama i dopunama prihvaćeno.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju donatorskih sredstava vjerskim organizacijama.

Ovom odlukom odobravaju se donatorska sredstva Vlade Republike Srbije u iznosu od 2.500.000,00 KM, Republičkom sekretarijatu za vjere, za potrebe finansiranja rada vjerskih organizacija.

Republički sekratarijat za vjere će usmjeriti sredstva vjerskim organizacijama, i to: Mitropoliji dabrobosanskoj, u iznosu od 500.000,00 KM, Eparhiji banjalučkoj, u iznosu od 500.000,00 KM, Eparhiji bihaćko-petrovačkoj, u iznosu od 500.000,00 KM, Eparhiji zvorničko – tuzlanskoj, u iznosu od 500.000,00 KM i Eparhiji zahumsko – hercegovačkoj i primorskoj, sredstva u iznosu od 500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Planom poslovanja "Aerodroma Republike Srpske" a.d. Banja Luka za period 2020-2022. godina.

Prioritetne aktivnosti predviđene u Planu poslovanja odnose se na finansijsku konsolidaciju s ciljem povećanja prihoda i pozitivnog poslovanja, održavanje statusa međunarodnog aerodroma i sertifikata za aerodrom za javnu upotrebu, povećanje obima i kvaliteta usluga, povećanje obima saobraćaja, te nastavak investicionih aktivnosti.

Planom investicija obuhvaćene su aktivnosti na završetku izgradnje i opremanja kargo objekta površine 900 m2, proširenju odlaznog i dolaznog gejta, rasvjeti ispred putničkog terminala i parkinga, sanaciji rešetaka ispred tehničkog objekta, sanaciji oštećenja naplatformi i manevarskim površinama, te nabavka aerodromske opreme neophodne za nesmetano funkcionisanje aerodroma.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za Projekat mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj, u iznosu od 19.000.000 evra.

Cilj projekta je značajno povećanje otpornosti u slučaju poplava u prioritetnim područjima u Republici Srpskoj. Sprovođenje mjera zaštite od poplava smanjiće rizike od šteta uzrokovanih poplavama, kao i ekonomske i finansijske gubitke koje proizvode poplave, te povoljno uticati na zdravlje ljudi i društva u cjelini.

Cilj Projekta je i razvoj mjera u skladu sa uslovima Direktive Evropske unije o poplavama.

Kreditnim sredstvima finansiraće se izvođenje radova u slivnim područjima rijeka u više opština u Republici Srpskoj, i to za sanaciju i izgradnju odbrambenih nasipa uz vodotoke, rekonstrukciju i izgradnju kanala, zamjenu pumpnih stanica, nabavku vozila, mašina i opreme za održavanje objekata u sistemu zaštite od poplava u Republici Srpskoj, konsultantske usluge i nadzor nad izvođenjem radova.

Projekat obuhvata hitnu sanaciju ključnih infrastrukturnih objekata za zaštitu od poplava na poplavnim nizinama rijeke Save i njenim pritokama u Republici Srpskoj, rijekama Uni, Bosni, Drini, Vrbasu i Ukrini, nakon velikih oštećenja na velikom broju lokacija uzrokovanih poplavama.

Lokalne zajednice koje su obuhvaćene osnovnim ugovorom su: Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška, Srbac, Derventa, Brod, Modriča, Šamac, Pelagićevo, Donji Žabar, Bijeljina, Šekovići, Laktaši, Čelinac, Prijedor, Teslić, Pale i Rogatica.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci, po Projektu "Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II", u iznosu do 30.000.000 evra.

Kreditna sredstva namijenjena su za izgradnju i obnovu infrastrukture za vodosnabdijevanje, otpadne i oborinske vode u opštinama u Republici Srpskoj.

Cilj projekata je unapređenja uslova života za oko 216.200 stanovnika Republike Srpske. Trenutno su za učešće u Projektu kandidovani projekti iz 35 opština, i to: Novi Grad, Bratunac, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Sokolac, Šamac, Gradiška, Zvornik, Pale, Teslić, Rogatica, Kotor Varoš, Petrovo, Laktaši, Bijeljina, Milići, Vlasenica, Prnjavor, Rudo, Ugljevik, Mrkonjić Grad, Kupres, Modriča, Ljubinje, Donji Žabar, Han Pijesak, Oštra Luka, Derventa, Istočni Drvar, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Kostajnica, Istočni Stari Grad, Istočni Mostar i Trebinje.

Pored navednih opština, moguće je naknadno uključenje i drugih zainteresovanih opština u Projekat prema raspoloživim sredstvima.

Period realizacije Projekta očekuje se od 2020. do 2024. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, za unapređivanje proizvodnje sjemena u brdsko - planinskom području u okviru Javne ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske, za jačanje kapaciteta i tekućeg poslovanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.02.2020.

Naslov: Redakcija