Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA FBIH: Prihvaćeni izvještaji o prošlogodišnjem radu Federalne vlade i Antikorupcionog tima Vlade FBiH

02.03.2020.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o poduzetim aktivnostima nadležnih federalnih institucija nakon pojave novog koronavirusa koji je Svjetska zdravstvena organizacija 30.1.2020. godine proglasila javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja. Jedan od zaključaka je da budu osigurana potrebna sredstva za nabavku neophodne opreme, adaptaciju prostora, za zaštitu, prvenstveno zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uslovima pogoršane epidemiološke situacije koronavirusom, te za finansiranje karantena.

Usvojen je 100.000.000 KM vrijedan Program utroška sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima za izgradnju autocesta i brzih cesta.

Utvrđeno je sedam projekata koji će biti finansirani ovim sredstvima, čiji su implementatori javna preduzeća Autoceste FBiH ili Ceste FBiH. Riječ je o izgradnji brze ceste Lašva - Nević Polje, prolaza kroz poslovnu zonu Vitez na ovoj brzoj cesti, južne obilaznice oko Mostara, brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1 - u dužini od 5.500 metara, spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanaciji i rekonstrukciju magistralnih cesta u gradu Mostaru, poddionice Šički Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo, i gradske autoceste u Sarajevu (dionica Stup - Buča Potok).

Usvojen je i Program utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta", u iznosu od 15.000.000 KM, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Ovim sredstvima bit će finansirana izgradnja i rekonstrukcija 1. transverzale u Sarajevu.

Vlada je usvojila četiri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu namijenjenih za podršku povratku, u ukupnom iznosu od 29,6 miliona KM.

Vlada je Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu u iznosu od 15.000.000 KM, s rokom dospijeća od 20 godina i fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje. Ova sredstva bit će korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja, a što će u značajnoj mjeri doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva i pozitivno utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji.

Usvojen je Program utroška sredstava kapitalnog transfera namijenjenog sufinansiranju izgradnje željezničke infrastrukture, utvrđenog ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 5.000.000 KM. Od ovog iznosa, 2.650.000 KM je predviđeno za projekt daljinskog upravljanja vučom na dionici Čapljina - Maglaj, a 2.350.000 KM predstavlja investicijsko ulaganje u gornji stroj pruge 12 na dionici stanica Zenica - stanica Lašva.

Također je usvojen i Program utroška sredstava utvrđen na poziciji transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za Akcioni plan Strategije okoliša za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000 KM.

Federalna vlada je prihvatila zaduženje FBiH po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta Koridor Vc - Središnji dio, u iznosu do 140.000.000 eura za JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Sredstva ovog kredita bit će korištena za finansiranje izgradnje dvije nepovezane dionice Panevropske autoceste Koridor Vc koja povezuje Mađarsku preko istočne Hrvatske i Bosne i Hercegovine s Jadranskim morem i obuhvata dionice Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan.

Vlada je podržala dvije inicijative da kreditnim zaduženjema kod Evropske investicijske banke od 20.000.000 eura i kod Evropske banke za obnovu i razvoj od 10.000.000 eura budu osigurana sredstva za realizaciju druge faze Projekta obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika. Cilj projekta je nastavak unaprjeđenja javnog linijskog prijevoza putnika, što je komunalna djelatnost od javnog interesa i obavlja se kao javna služba na području Kantona Sarajevo.

Prihvaćeni su izvještaji o prošlogodišnjem radu Federalne vlade i Antikorupcionog tima Vlade FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vlada FBiH, 28.02.2020.

Naslov: Redakcija