Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NA ZLATIBORU ODRŽANA XXI ZIMSKA ŠKOLA EVROPSKOG PRAVA: Razmatrana aktuelna pitanja u pravu EU i domaćem pravu

02.03.2020.


U organizaciji Udruženja za evropsko pravo, na Zlatiboru je u periodu od 27. do 29. februara 2020. godine, održana XXI Zimska škola evropskog prava, koja je i ovog puta privukla učesnike čije je interesovanje usmjereno ka evropskom pravu i njegovim tekovinama.

Rad škole bio je podijeljen u 3 cjeline po danima, i to:

- Internacionalizacija ili nacionalizacija prava EU - gdje se, između ostalog, govorilo o "Mini Šengenu" i evrospkoj perspektivi zapadnog Balkana, kao i o odnosu prava EU i unutrašnjeg prava, kako u Srbiji, tako i u BiH

- Aktuelna pitanja u RUGIPP, među kojima je posebno obrađena odgovornost rukovodilaca organa uprave i službenih lica u višestranačkim upravnim stvarima, kao i nadležnost RUGIPP, ali i primjena Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012, 110/2016, 22/2018 - odluka US, 62/2018 i 95/2019 - odluka US) u praksi

- Aktuelna pitanja u ERS i EPS, poput rješavanja investicionih sporova iz oblasti elektroprivrede, oporezivanja energenata, a razmatran je i Nacrt zakona o električnoj energiji u Republici Srpskoj.


Među predavačima, pored rukovodioca škole, akademika prof. dr Radovana Vukadinovića, učestvuju brojni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, i to ugledni profesori, sudije i rukovodioci javnih službi i većih privrednih subjekata, a nakon svakog predavanja uslijedile su zanimljive diskusije.

Svim učesnicima namijenjeni su sertifikati o pohađanju Zimske škole evropskog prava, a kompanija Paragraf je i ovog puta pokrovitelj Škole u vidu obezbjeđivanja materijala za rad.


IZVOR: Izvor: Redakcija, 01.03.2020.