Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

TIBiH: Građani najviše prijavljuju korupciju u zapošljavanju, u vezi s načinom kako je provedena konkursna procedura, nedostatak transparentnosti u vezi s konkursnom procedurom, kao i na zloupotrebu diskrecionih prava rukovodilaca

02.03.2017.


Više od 1.000 građana se tokom 2016. godine obratilo Transparency Internationalu (TIBiH) putem besplatne telefonske liniju za prijavu korupcije i tako dobilo pravni savjet, a TIBiH je djelovao u više od 200 slučajeva.

"Četrdeset posto prijavljenih slučajeva odnosi se na sektor državne uprave, nakon čega slijede prijave iz sektora obrazovanja i pravosuđa", istakla je na konferenciji za novinare glasnogovornica TIBiH Ivana Korajlić.

Građani najviše prijavljuju nepravilnosti i koruptivne prakse u procesu zapošljavanja, na šta odlazi više od pola ukupnih prijava.

Prijave u vezi s procesima zapošljavanja uglavnom se odnose na prigovore u vezi s načinom kako je provedena konkursna procedura, nedostatak transparentnosti u vezi s konkursnom procedurom, kao i na zloupotrebu diskrecionih prava rukovodilaca.

Zbog toga je TIBiH pokrenuo i inicijative za unapređenje procedura zapošljavanja u javnoj upravi na različitim nivoima vlasti, ali i u sektoru obrazovanja.

Također, TIBiH je postupajući po prijavama građana uspio poništiti neke od spornih slučajeva zapošljavanja.

U sklopu aktivnosti na izgradnji sudske i institucionalne prakse u oblasti pristupa informacijama, TIBiH je u 2016. pokrenuo čak 58 sudskih sporova protiv institucija zbog kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Najveći broj ovih sporova pokrenuto je protiv javnih preduzeća koja su odbila dostaviti ugovore o javnim nabavkama, te spiskove zaposlenih koje je TIBiH tražio u okviru istraživanja o transparentnosti javnih preduzeća.

U 2016. je u korist TIBIH doneseno 13 presuda u upravnim sporovima, koje je TIBIH pokretao zbog pogrešne primjene i kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama.

TIBiH je dobio tri tužbe zbog nedostavljanja podataka o stanju u bankarskom sektoru u Republici Srpskoj koji je pod povećanom lupom javnosti još od zatvaranja Bobar banke, a Agencija za bankarstvo nikada nije javno objasnila svoj rad.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 28.02.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772