Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Svi prvostepeni sudovi u ZDK dio aktivnosti unapređenja efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka

02.02.2024.


Međuinstitucionalna saradnja jedan je od ključnih segmenata za unapređenje efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka, zbog čega VSTV BiH, u saradnji sa međunarodnim ekspertima realizovao niz aktivnosti na unapređenju ovog segmenta.

U provođenju krivičnih postupaka prepoznati su nedostaci koje je moguće otkloniti profesionalnim međuinstitucionalnim dijalogom kao što su bolje planiranje suđenja, efikasno rukovođenje postupkom, unapređenje kvaliteta optužnica, održavanje predraspravnog ročišta, te jačanje procesne discipline stranaka.

U tu svrhu potpisan je Memorandum o saradnji između pravosudnih institucija s ciljem uspostavljanja profesionalne saradnje između pravosudnih institucija poštujući principe nezavisnosti i nepristrasnosti u radu institucija potpisnika i na taj način unaprijediti krivični postupak u Bosni i Hercegovini.

Pravosudne institucije u Zeničko-dobojskom kantonu, Kantonalni sud u Zenici, Općinski sud u Zenici, Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona i Regionalna advokatska komora Zenica, bile su među prvim potpisnicima Memoranduma.

Obzirom da je potpisivanje Memoranduma koje je omogućilo kontinuiranu saradnju pravosudnih institucija u područjima zakonom određene nadležnosti u krivičnim postupcima, prepoznato kao vrlo efikasan korak u unapređenju krivičnog postupka u BiH, Memorandumu o razumijevanju, tokom sastanka koji je održan 18. januara 2024. godine u Zenici, pristupili su i drugi prvostepeni sudovi iz ovog kantona.

Krajnji cilj je aktivnosti je osigurati efikasnije postupanje u krivičnim postupcima, a samim tim i smanjiti trajanje krivičnih predmeta u sudovima u Zeničko-dobojskom Kantonu.

Na ovaj način, sudovi u Zeničko-dobojskom kantonu još jednom su pokazali proaktivnost i spremnost na angažman koji vodi ka unapređenju efikasnosti i kvaliteta rada pravosudnih institucija.

Unapređenje efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka dio je aktivnosti Projekta Jačanje kapaciteta pravosuđa koji VSTV BiH provodi uz podršku Norveške sudske administracije.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 29.01.2024.

Naslov: Redakcija