Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu BiH

02.02.2018.


Predstavnički dom usvojio je, u prvom čitanju i u skraćenom postupku, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama kojim je predviđeno uvođenje jedinstvenog broja 112 na nivou BiH za hitne situacije.

U toku rasprave protiv usvajanja ovog zakona bili su poslanici SNSD-a jer su smatrali da se njime prenosi nadležnost sa entiteta na BiH.

U drugom čitanju su usvojeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

Nije usvojeno negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, čime se zakonodavni postupak obustavlja.

Utvrđen je novi rok za dostavljanje mišljenja Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH u prvom čitanju.

Nije usvojeno negativno mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost o Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH i zatraženo da Komisija dostavi novo mišljenje.

Usvojeni su izvještaji Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Usvojen je Prijedlog okvirnog dokumenta strateškog plana ruralnog razvoja BiH od 2018. do 2021. godine.

Primljen je k znanju materijal Direkcije za evropske integracije BiH - informacija o napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu i izvještaj o realizovanju Akcionog plana za realizaciju pripriteta iz izvještaja o BiH za 2016. godinu za period januar – juni 2017.

Primljen k znanju Godišnji plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2018. godinu.

Data je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o zajmu i projektu između KFV-a i BiH, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH /zajmoprimac/, Republike Srpske, koju predstavlja Ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Republike Srpske /agencija za realizaciju projekta/ za iznos od 60 miliona evra – vjetropark Hrgud.

Usvojen je zaključak, koji je predložila predsjedavajuća Kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević, da Ministarstvo civilnih poslova BiH Predstavničkom domu dostavi sve informacije o pokušajima javnih nabavki pasoša od 2015. godine do danas i eventualnim sudskim procesima povodom toga.

Usvojen je materijal sa oznakom "povjerljivo".

Glasanjem o svim tačkama dnevnom reda završena je sjednica, a naredna je planirana za 20. februar.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 01.02.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772