Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SOCIJALNI PARTNERI U RS UTVRDILI NAČIN OBRAČUNA GODIŠNJIH ODMORA: Dogovoreno je da radnik na četiri godine staža dobija dan godišnjeg odmora. Bez dogovora o visini regresa

02.02.2017.


Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je da je sa socijalnim partnerima utvrđen način obračuna godišnjih odmora prema kome na četiri godine staža radnik dobija dan godišnjeg odmora.

"Prihvaćen je prijedlog Vlade Srpske o načinu obračuna godišnjih odmora, ali će socijalni partneri ovo razmatrati i na svojim organima. Nismo se uspjeli dogovoriti o visini regresa i o tome ćemo nastaviti da razgovaramo", rekao je Kasipović, nakon sastanka predstavnika Vlade Srpske sa delegacijama Saveza sindikata, Konfederacije sindikata i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

On je naveo da je na sastanku dogovoreno da plaćeno odstustvo u svrhu sindikalnog organizovanja bude u okviru pet dana, što je ranije definisano.

"Ostaje veoma važno pitanje, a to je zdravstvena zaštita žena. Zatražićemo mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Fonda zdravstvene zaštite, ali smo jedinstveni da ovo mora biti obezbijeđeno", dodao je Kasipović, ocijenivši da je pitanje obračuna minulog rada dobro definisano u kolektivnim ugovorima koje je Vlada dogovorila sa budžetskim korisnicima.

On je napomenuo da su dogovoreni uslovi za rad sindikata, odnosno da ovo pitanje mora biti riješeno granskim i pojedinačim kolektivnim ugovorima.

"Bili smo konstruktivni i u dobroj namjeri razgovarali. U narednih 15 dana koordinisaću naš naredni sastanak na kome ćemo razgovarati o preostalim otvorenim pitanjima", rekao je Kasipović.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 01.02.2017.