Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donjeta Odluka o dopuni Odluke o dodjeli statusa udruženja od javnog interesa


Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dopuni Odluke o dodjeli statusa udruženja od javnog interesa.

Dopunom navedene Odluke, uz postojeća udruženja, status udruženja od javnog interesa dodijeljeno je i sledećim udruženjima: Savezu za rijetke bolesti, Banja Luka; Udruženju žena žrtava rata Republike Srpske, Gradiška; Savezu udruženja boraca NOR-a, Banja Luka; Udruženju porodica sa četvoro i više djece Republike Srpske, Banja Luka; Asocijaciji "Stvaraoci Republike Srpske" SARAJEVO, Pale; Udruženju za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlosti", Banja Luka; Udruženju građana "Veterani Republike Srpske" Doboj, te Vatrogasnom savezu Republike Srpske, Banja Luka."


Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 01.02.2016.