Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O STATUSU SAMOSTALNOG UMJETNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNJAKA U KULTURI: Umjetnici i stručnjaci koji steknu status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi ostvaruju pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te zdravstveno osiguranje iz budžeta Republike Srpske

01.12.2020.


Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, čiji je predlagač Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, biće razmatran na 13. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja će biti održana 1. 12. 2020. godine.

Nacrtom se definišu postupak sticanja statusa, prava i obaveze samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, vođenje evidencije o samostalnim umjetnicima i samostalnim stručnjacima u kulturi, te druga pitanja od značaja za samostalne umjetnike i samostalne stručnjake u kulturi.

Cilj utvrđivanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi je podsticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva umjetnika i stručnjaka u kulturi Republike Srpske, te utvrđivanje administrativnih i finansijskih mjera kao podrške umjetnosti.

Nacrtom zakona definisano je da umjetnici i stručnjaci koji steknu status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi ostvaruju pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te zdravstveno osiguranje iz budžeta Republike Srpske.

Umjetnik i stručnjak prepoznati su kao ključni subjekti u procesu ispunjavanja kulturnih potreba, a ovim zakonom nastoji se ojačati njihova pozicija u kulturi, kao i njihov socijalni položaj.

Samostalni umjetnik je umjetnik koji samostalno, u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela iz oblasti umjetnosti ili izvodi i interpretira umjetnička ili autorska djela iz oblasti umjetnosti i kulture. Status samostalnog umjetnika može se steći za svaku djelatnost u oblasti umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije ukoliko ispunjava opšte i posebne uslove.

Samostalni stručnjak u kulturi je stručnjak u kulturi koji samostalno, u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela i obavlja poslove iz oblasti umjetnosti i kulture, a status samostalnog stučnjaka u kulturi može se steći za svaku djelatnost u oblasti istraživanja, prezentovanja, dokumentovanja, zaštite i promovisanja kulture.

Opšti uslovi za sticanje statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi su: da je državljanin Republike Srpske i BiH, da ima prebivalište na teritoriji Republike, da nije u radnom odnosu, da mu je umjetničko stvaralaštvo i djelovanje jedino zanimanje i da je upisan u Registar umjetnika u kulturi koji vodi Ministarstvo.

Posebni uslovi za sticanje statusa samostalnog umjetnika i statusa samostalnog stručnjaka u kulturi su da ima dokazane rezultate u profesionalnom bavljenju umjetničkom, odnosno stručnom djelatnošću u oblasti kulture na teritoriji Republike, u posljednjih 10 godina, da ima ostvarena priznanja i nagrade na domaćem ili međunarodnom nivou u oblasti kojom se bavi, u posljednjih 10 godina, da ima pozitivno mišljenje reprezentativnog strukovnog udruženja, te dostupnost i vidljivost, odnosno javno objavljena umjetnička, odnosno stručna djela.

Postupak dodjele statusa samostalnog umjetnika u kulturi sprovodi se putem javnog poziva koji će raspisivati Ministarstvo svake tri godine, a postupak dodjele statusa samostalnog umjetnika u kulturi sprovodiće petočlana komisija.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske vodiće Registar samostalnih umjetnika i Registar samostalnih stručnjaka u kulturi.

Nacrt ovog zakona propisuje i uslove pod kojim prestaje status samostalnog umjetnika, odnosno stručnjaka u kulturi.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 27.11.2020.

Naslov: Redakcija