Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 9. decembra 2020. godine 14. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

01.12.2020.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 14. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 9. decembar 2020. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2144/20 od 3. 11. 2020;
 4. Zahtjev poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2145/20 od 3. 11. 2020;
 5. Prijedlog amandmanâ II, III, IV. i V. na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba SDPBiH, broj: 01-01-1-2070/20 od 20. 10. 2020. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, predlagači: poslanice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo, broj: 01-02-1-1408/20 od 9. 7. 2020. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/1-50-3-1-13/20, veza broj: 03/7-02-4-367/18 od 16. 9. 2020. (drugo čitanje);
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 13. sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s cilјem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polјe za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola", broj: 01-50-1-1787/20 od 15. 10. 2020;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu poslanika Mirka Šarovića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 13. sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Informacija Centralne izborne komisije BiH o pokušajima izbornih prevara putem glasanja poštom izvan Bosne i Hercegovine, te preduzetim mjerama i planom daljnjih mjera za sprečavanje izbornih prevara, predlagač: poslanik Mirko Šarović, broj: 01-50-1-2002/20 od 15. 10. 2020;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu poslanika Dženana Đonlagića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 13. sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Informacija Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da informira u zvaničnoj formi poslanike da li je tačno da je sekretar Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH odbio potpisati saglasnost da se državnoj instituciji Centralnoj izbornoj komisiji BiH da saglasnost na korištenje Velike sale za tradicionalno održavanje izborne konferencije za medije te institucije povodom održavanja Lokalnih izbora 2020, predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, broj: 01-50-1-2003/20 od 15. 10. 2020;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu amandmana poslanice Alme Čolo na Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (predlagači poslanici: Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić), broj: 01-02-1-2573/17 od 15. 10. 2020;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu amandmana poslanika Damira Arnauta, Jasmina Emrića i Saše Magazinovića na Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (predlagači poslanici: Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić), broj: 01-02-1-2573/17 od 15. 10. 2020;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Saša Magazinović, broj: 01-02-1-1769/20 od 15. 10. 2020. (zakon u prvom čitanju);
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1805/20 od 15. 10. 2020. (zakon po hitnom postupku);
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1795/20 od 15. 10. 2020;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH, nadležna ministarstva u Vijeću ministara BiH i druge nadležne institucije/organi da, u saradnji s nadležnim u Graničnoj policiji BiH, osiguraju potrebna finansijska sredstva, te provedu zakonske procedure neophodne za angažman/zapošljavanje nedostajućeg, odnosno potrebnog broja pripadnika Granične policije BiH, te adekvatno opremanje potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima, a s ciljem adekvatnog odgovora na probleme proizašle iz migrantske krize", broj: 01-50-1-1772/20 od 15. 10. 2020;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima i propisanim procedurama, te u saradnji s drugim nadležnim institucijama, od Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu pribavi zvanične podatke koji se odnose na tačan broj odbačenih i odbijenih apelacija građana Bosne i Hercegovine podnesenih ovom sudu u postupcima pokrenutim povodom potraživanja naknade štete proizašle iz počinjenih ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i zločina genocida (uz popis predmeta), te da pribavi zvanične podatke da li su (i koji su) predstavnici Bosne i Hercegovine (generalno i u ovom sudu) učestvovali u postupcima po ovim predmetima na bilo koji način i u bilo kojoj fazi, te kakav je bio njihov stav ili eventualni uticaj na sadržaj odluka u svakom pojedinačnom predmetu", broj: 01-50-1-1773/20 od 15. 10. 2020;
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića"kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, te u saradnji s drugim nadležnim državnim institucijama i u saradnji s udruženjima građana – žrtava zločina na Kapiji počinjenog 25. maja 1995. u Tuzli, na najvišem institucionalnom nivou uspostavi kontakt i organizira zvanične posjete predstavnika udruženja žrtava ovog zločina i državnih institucija BiH državama koje su primile brojne ranjenike – žrtve ovog teškog zločina na liječenje i zbrinjavanje, te da u saradnji s udruženjima žrtava organizira zvanični prijem u Bosni i Hercegovini za predstavnike tih prijateljskih država, kako bi se na taj i druge prigodne načine izrazila zahvalnost Bosne i Hercegovine i njenih građana prema tim državama i njihovim građanima, s ciljem razvijanja kulture sjećanja i unapređenja međudržavnih odnosa s prijateljskim državama koje su pružile pomoć i pokazale susretljivost i razumijevanje za Bosnu i Hercegovinu i njene građane u najtežim momentima, te kako se sličan zločin više nikada ne bi ponovio", broj: 01-50-1-1774/20 od 15. 10. 2020;
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića "za osnivanje Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za pitanje migrantske krize, koja će utvrditi činjenice i prikupiti relevantne informacije u vezi s migrantskom krizom – provođenjem saslušanja odgovornih lica, izlaskom na teren i na druge načine i o tome podnijeti izvještaj Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH s prijedlogom kratkoročnih i dugoročnih mjera iz nadležnosti ovog doma, koje bi trebalo preduzeti radi efikasnog upravljanja ovom krizom, u interesu građana Bosne i Hercegovine i poštivanja njihove sigurnosti i prava i sloboda koje im pripadaju, te u smislu poštivanja najviših međunarodnih standarda zaštite ljudskog dostojanstva, te prava i sloboda migranata", broj: 01-50-1-1775/20 od 15. 10. 2020;
 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s Rektorskom konferencijom i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, te drugim nadležnim institucijama/organima/ustanovama u roku od tri mjeseca pripremi i u proceduru za usvajanje uputi izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH", broj: 01-50-1-1815/20 od 15. 10. 2020;
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s Parlamentarnom skupštinom BiH, pokrene postupke neophodne za uspostavljanje novog ministarstva u Vijeću ministara BiH – Ministarstva za dijasporu", broj: 01-50-1-1816/20 od 15. 10. 2020;
 22. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1910/20 od 29. 9. 2020;
 23. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu:
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1040/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1041/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1042/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski promet BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1051/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1052/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1053/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1054/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1056/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1057/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1058/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1059/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1060/20 od 29. 5. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1151/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1152/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1153/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1154/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1171/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1172/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1173/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1174/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1175/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1176/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1177/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1178/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1179/20 od 11. 6. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1311/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1312/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1313/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1314/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1315/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1316/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1317/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1318/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1319/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1320/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1321/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1322/20 od 2. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1423/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1424/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1425/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1428/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1429/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1430/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1431/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1432/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1433/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1434/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1435/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1436/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1437/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1438/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1439/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1440/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1441/20 od 14. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1523/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1524/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1525/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1526/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1527/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1528/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1529/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1530/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1532/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1533/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1534/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1535/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1536/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1537/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1538/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1539/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1540/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1541/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1542/20 od 24. 7. 2020;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1543/20 od 24. 7. 2020;
 1. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1-1873/20 od 23. 9. 2020;
 2. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2019, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-18-1991/20 od 13. 10. 2020;
 3. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2019, broj: 01,02-50-18-2196/20 od 10. 11. 2020;
 4. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s cilјem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polјe za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola", broj: 01-50-1-1787/20 od 8. 9. 2020;
 5. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative počne koordinaciju s nadležnim organima entiteta i kantona s cilјem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini u svu školsku dokumentaciju u skladu s nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum), te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, a uzimajući u obzirmeđunarodne obaveze Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-1797/20 od 9. 9. 2020;
 6. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: "Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje "uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-1908/20 od 28. 9. 2020;
 7. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da izmijeni član 12a) Zakona o državljanstvu na način da se ne zahtijeva odricanje od državljanstva zemalja koje su promijenile svoje zakonodavstvo i dozvoljavaju višestruko državljanstvo (Danska, Norveška, Luksеmburg, Češka i druge) ili da se hitno s ovim zemljama zaključi bilateralni sporazum", broj: 01-50-1-1934/20 od 2. 10. 2020;
 8. Razmatranje poslaničke inicijative poslanika Kluba HDZBiH - HNS "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH prihvata Deklaraciju Evropskog parlamenta od 23. 9. 2008. i Rezoluciju Evropskog parlamenta od 2. 4. 2009. i donese Odluku kojom 23. august obilježava kao "Evropski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima", broj: 01-50-1-1949/20 od 5. 10. 2020;
 9. Razmatranje poslaničke inicijative Mire Pekić i Branislava Borenovića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 35. Zakona o Vijeću ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17), kojim bi se smanjila stopa poreza na dodatu vrijednost na sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na 5%. Navedena stopa PDV-a od 5% u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju primjenjivala bi se do 31. 12. 2022", broj: 01-50-1-1965/20 od 8. 10. 2020;
 10. Razmatranje poslaničke inicijativeDenisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o načinu korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom, na način da se predmetna imovina, u slučaju da se ocijeni da nije potrebna za obavljanje Ustavom, međunarodnim ugovorom i zakonom utvrđenih nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, dodijeli na korištenje i raspolaganje jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, isključivo s ciljem zaštite ove imovine od daljnjeg propadanja i urušavanja, njene obnove i rekonstrukcije ili privođenja predmetnog lokaliteta konačnoj namjeni u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, odnosno stavljanja ove imovine u funkciju razvoja lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini", broj: 01-50-1-1984/20 od 12. 10. 2020;
 11. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, kao nosilac i koordinator aktivnosti, usaglasi s enitetskim vladama revidirani dokument 'Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020-2022. godina' i prateći Akcioni plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i neophodne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći privredi koje je potrebno preduzeti u narednom periodu s ciljem oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-2161/20 od 5. 11. 2020;
 12. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da najmanje jednom mjesečno dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH ažuriranu informaciju o stanju u Bosni i Hercegovini po pitanju pandemije koronavirusa (COVID-19), uključujući podatke o broju testiranih, zaraženih, izliječenih i preminulih na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, kao i preduzetim mjerama kriznih štabova na svim nivoima vlasti, te daljnjim mjerama koje s ciljem zaštite zdravlja i života građana i saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) planira preduzeti Vijeće ministara BiH, uz poseban akcenat na način utroška planiranih budžetskih sredstava namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19)", broj: 01-50-1-2162/20 od 5. 11. 2020;
 13. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi novi Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, kako bi se izvršila harmonizacija ovog propisa s novom regulativom Evropske unije, te kako bi se ova oblast u smislu međunarodnog prometa i nabavke lijekova i medicinskih sredstava uskladila s postojećom situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa (COVID-19)", broj: 01-50-1-2163/20 od 5. 11. 2020;
 14. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Akcioni plan za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, kako bi se finalizirao još jedan od 14 prioriteta i 8 potprioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji", broj: 01-50-1-2164/20 od 5. 11. 2020;
 15. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od deset dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za period 2020 – 2024. godine i prateći Akcioni plan, a što je obaveza iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i pratećeg Analitičkog izvještaja", broj: 01-50-1-2165/20 od 5. 11. 2020;
 16. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru revidirani Prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima u Bosni i Hercegovini, koji će biti usklađen s pravnom tečevinom Evropske unije i preporukama Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo, te uz uvažavanje ranijih sugestija iz mišljenja nadležnih institucija", broj: 01-50-1-2166/20 od 5. 11. 2020;
 17. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru lex specialis Prijedlog zakona o sprečavanju nezakonitog govora mržnje na internetu, koji će biti usklađen sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, preporukama i konvencijama Vijeća Evrope, pravnom tečevinom Evropske unije i sa uspješnim praksama zemalja Evropske unije koje su zakonski regulirale ovu oblast", broj: 01-50-1-2167/20 od 5. 11. 2020;
 18. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine, radi njegovog usklađivanja s pravnom tečevinom Evropske unije, odnosno Uredbom br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. 7. 2008, kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditiranje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište različitih proizvoda", broj: 01-50-1-2168/20 od 5. 11. 2020;
 19. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kako bi realizirali obaveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i obaveze preuzete Analitičkim izvještajem Evropske komisije iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji", broj: 01-50-1-2169/20 od 5. 11. 2020;
 20. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu s nadležnošću utvrđenom u članu 9. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17), pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti okoliša, razvoja i korištenja prirodnih resursa Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-2170/20 od 5. 11. 2020;
 21. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o Prostornom planu Bosne i Hercegovine za period od 2020. do 2040. godine, kako bi se na nivou Bosne i Hercegovine okvirno utvrdile dugoročne osnove organizacije, uređenja, korištenja i zaštite prostora Bosne i Hercegovine u skladu s njenim prirodnim, ekološkim i kulturnim potencijalima", broj: 01-50-1-2171/20 od 5. 11. 2020;
 22. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje prvi nacrt Integriranog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP), a što je obaveza ovog ministarstva iz Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije", broj: 01-50-1-2172/20 od 5. 11. 2020;
 23. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 26/04 i 42/04), pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, kako bi se navedeni popis, u skladu s međunarodnim standardima, mogao obaviti najkasnije do 2023. godine", broj: 01-50-1-2173/20 od 5. 11. 2020;
 24. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o zvaničnom vremenu u Bosni i Hercegovini, kako bi se blagovremeno realizirale obaveze iz Programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu", broj: 01-50-1-2174/20 od 5. 11. 2020;
 25. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative donese Odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za oblast mladih na nivou Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz IPA fondova u oblasti mladih, te se u vezi s tim zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, stavila u funkciju Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini", broj: 01-50-1-2175/20 od 5. 11. 2020;
 26. Razmatranje poslaničke inicijative Nenada Nešića "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu PSBiH informaciju o mjerama preduzetim u 2020. godini na saniranju ekonomskih šteta nastalih usljed pandemije COVID-19", broj: 01-50-1-2177/20 od 5. 11. 2020;
 27. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta "kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, kojim će se uspostaviti sistem preferencijalnog, instant drugi krug, glasanja za izbor načelnika/gradonačelnika općina i gradova u BiH, kao i za članove Predsjedništva BiH, te kojom se od nadležnih entitetskih organa traži da u istom roku pripreme i usvoje izmjene i dopune relevantnih entitetskih zakona u dijelovima koji se tiču izbora načelnika/gradonačelnika, s ciljem uspostavljanja navedenog načina i sistema njihovog izbora", broj: 01-50-1-2206/20 od 13. 11. 2020;
 28. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo "da Ministarstvo civilnih poslova BiH uskladi Zakon o jedinstvenom matičnom broju s Odlukom Ustavnog suda BiH, broj U 3/11, Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona", broj: 01-50-1-2261/20 od 23. 11. 2020.

IZVOR: Vebsajt Vlade Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 26.11.2020.

Naslov: Redakcija