Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O PRAVIMA ŽRTAVA TORTURE U BIH: Nema ustavnog osnova za donošenje zakona jer je ovo pitanje, prema Ustavu BiH i Dejtonskom sporazumu, u isključivoj nadležnosti entiteta

01.12.2017.


Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić smatra da nema ustavnog osnova za donošenje zakona o žrtvama torture u BiH jer je ovo pitanje, prema Ustavu Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I) i Dejtonskim sporazumu, u isključivoj nadležnosti entiteta.

"Ovaj zakon isključivo je usmjeren ka jednom cilju, a to je finansijsko slabljenje Republike Srpske jer je za sprovođenje tog zakona potrebno od 200 do 300 miliona KM, što bi bila obaveza entiteta", rekao je Kojić.

On je naveo da prema ovom zakonu onaj ko želi da ostvari status žrtve torture dovoljno je da ima bilo kakvu potvrdu od organa koji ju je u to vrijeme izdao, ili njegovog pravnog sljedbenika.

"U kancelariji Instituta za nestala lica BiH štampane su potvrde logorašima koje su fiktivno izdavane sa ciljem da se donošenjem nekog od zakona Republika Srpska finansijski oslabi", istakao je Kojić.

On je naglasio da je ovim zakonom propisana mogućnost privatnih tužbi za lica koja su žrtve torture ili njihove porodice, ukoliko komentarišu već donesene presude pravosudne institucije BiH i Haškog tribunala.

"Donošenje ovog nacrta zakona je usmjereno direktno protiv Republike Srpske i predstavlja prenos nadležnosti na nivo BiH", kaže Kojić.

On je dodao da ovakav zakon ne smije biti usvojen u Savjetu ministara jer je antidejtonski i antiustavan.

Kojić je rekao da je Vlada Republike Srpske utvrdila nacrt zakona o pravima žrtava torture koji će se naći pred poslanicima u parlamentu Srpske.

U Sarajevu je do 4 decembra u toku postupak javnih konsultacija na Nacrt zakona o pravima žrtava torture u BIH, kojeg priprema Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 29.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772