Zastava Srbije

ZAKONI O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Postupak ostvarivanja starosne penzije

01.11.2023.


Pripreme za odlazak u penziju mogu biti opterećujuće, ali ako uskoro idete u penziju, a niste sigurni šta vam treba od dokumentacije, u nastavku ćete moći pročitati šta je potrebno bh. građanima za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Evo koje dokumente treba da pripremite.

Šta je potrebno u Republici Srpskoj?

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju u RS potrebni su:

*Zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju

*Izvod iz matične knjige rođenih

*Dokaz o prestanku osnova osiguranja

*Dokaz o penzijskom stažu

*Dokaz o ostvarenim platama, odnosno drugim osnovicama osiguranja

Dodatno je ostavljena mogućnost za proširenje tog spiska, kada se prema okolnostima u konkretnom slučaju ukaže potreba za tim.

Zahtjev se predaje prema mjestu posljednjeg osiguranja u najbližu poslovnicu Fonda, poštom ili posredstvom drugog nosioca osiguranja.

Inače, pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža.

Osiguranik žena koja nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja.

Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju od 65 godina života snižava se za ukupno uvećanje staža, a najviše do 55 godina života. Uvećanje staža je razlika između ukupno utvrđenog staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i staža osiguranja u efektivnom trajanju za isti period.

Izuzetno od ovih uslova važe uslovi kod kojih se pomjera starosna granica osiguranika iz godine u godinu.

Šta je potrebno u FBiH?

Za ostvarivanje prava na penziju u FBiH potrebno su vam sljedeći dokumenti:

*Zaključena radna knjižica (ukoliko je posjedujete)

*Rješenje o prestanku radnog odnosa

*Potvrda ili uvjerenje od poslodavca da ne raspolaže podacima o nedostajućim platama osiguranika (ukoliko iste nisu registrovane u bazama matične evidencije aktivnih osiguranika FZ PIO/MIO)

*Uvjerenje od Poreske uprave da je poslodavac izvršio uplatu doprinosa za PIO/MIO

*Uvjerenje o državljanstvu (ukoliko se radi o primjeni međunarodnog ugovora)

*Izvod iz matične knjige rođenih

*Uvjerenje o prebivalištu

*Dokaz od nadležnog ministarstva o učešću u odbrani BiH

Ukoliko je podnosilac zahtjeva bio pripadnik/pripadnica Oružanih snaga Armije BiH, Hrvatskog vijeća obrane ili Vojske RS, obavezno je dostaviti i:

*Izjavu, pod punom materijalnom i krivičnom/kaznenom odgovornošću, da podnosilac zahtjeva nije pravomoćnom sudskom presudom osuđen za krivično/kazneno djelo ratnog zločina;

*Izjavu podnosioca zahtjeva da nije u radnom odnosu (izjava pod punom materijalnom i krivičnom/kaznenom odgovornošću da podnosilac zahtjeva nije u radnom odnosu u Federaciji BiH, niti izvan Federacije BiH, te da nije korisnik prava po nekom drugom osnovu kod Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje)

*Izjavu podnosioca zahtjeva o utvrđivanju godišnjeg ličnog koeficijenta

*Izjavu da je podnosilac zahtjeva saglasan da se godišnji lični koeficijent utvrdi u skladu sa članom 46, st. 7. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

*Saglasnost podnosioca zahtjeva o posebnom stažu

*Saglasnost od podnosioca zahtjeva da je saglasan da se u ukupan penzijski staž uračuna i poseban staž

*Dokaz o navršenom stažu u inostranstvu

Pravo na starosnu penziju u FBiH ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nikolina Aleksić, 27.10.2023.

Naslov: Redakcija