Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Besplatno predškolsko vaspitanje posebnim kategorijama

01.11.2022.


Besplatnim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u Republici Srpskoj obuhvaćeno je šestoro djece bez roditeljskog staranja i 76 djece sa smetnjama u razvoju, koja imaju nalaz i mišljenje komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece sa smetnjama u razvoju, uzrasta od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Ovakva mogućnost stvorena je usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u junu 2020. godine, s ciljem omogućavanja olakšica ranjivim kategorijama djece za uključivanje u predškolske ustanove.

Ovim zakonom definisano je da će Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske obezbijediti naknadu za sufinansiranje boravka u predškolskoj ustanovi za ovu djecu. Navedeno pravo počelo se primjenjivati od septembra 2020. godine kada je to pravo ostvarilo 29 djece.

Napominjemo da je u predškolske ustanove, prema podacima iz godišnjih programa rada ustanova, upisano i oko 100 djece kod kojih je uočeno odstupanje od tipičnog razvoja koja su u periodu opservacije, a nemaju nalaz i mišljenje stručne komisije. Upravo iz tih razloga izmijenjenim zakonskim rješenjima za oblast predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja propisano je formiranje resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje djece.

Između resursnih centara i predškolskih ustanova i osnovnih škola uspostavljena je saradnja imajući u vidu da se u ustanovama formira opservacioni tim, ukoliko istu pohađa dijete kod kojeg su uočene smetnje u razvoju, a koji vrši procjenu o djetetu i daje preporuke nakon izvršene opservacije. Stručnjaci iz resursnih centara pružaju podršku u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u predškolskim ustanovama, ali i osnovnim školama.

Uporedo se radi na obukama vaspitno-obrazovnih radnika, te će se tako 31. oktobra i 01. novembra 2022. godine organizovati obuka za 200 vaspitno-obrazovnih radnika za izradu i primjenu individualizovanog vaspitno-obrazovnog programa prilagođenog individualnim potrebama djeteta u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja programa u predškolskim ustanovama za djecu sa smetnjama u razvoju.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 28.10.2022.

Naslov: Redakcija