Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen 26. izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija

01.11.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je Dvadeset i šesti izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je, u ime Republike Srpske kao potpisnice svih aneksa koji čine Dejtonski sporazum, generalnom sekretaru UN i zemljama članicama Savjeta bezbjednosti, uputio predsjednik Vlade Republike Srpske.

Dvadeset i šesti izvještaj Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN odnosi se na period maj - oktobar 2021. godine i u njemu, kao i u svojim dosadašnjim izvještajima, Vlada Republike Srpske izražava svoja viđenja o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH, a u cilju razjašnjavanja svojih stanovišta članovima Savjeta bezbjednosti i međunarodne zajednice.

Izvještajem Republika Srpska ponovo potvrđuje svoju punu posvećenost Dejtonskom mirovnom sporazumu, uključujući Ustav BiH, kao i nastavku napretka BiH na putu regionalnih i evropskih integracija. Republika Srpska u potpunosti poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak BiH. Republika Srpska takođe insistira da drugi u BiH i u inostranstvu poštuju i sprovode slovo Dejtonskog sporazuma.

Izvještaj u uvodnom dijelu naglašava da suprotno zapaljivim optužbama kakve upućuju pojedine stranke, koje nikad nisu ni vjerovale da Republika Srpska treba uživati autonomiju propisanu i garantovanu Dejtonskim sporazumom, postupak izrade i usvajanja propisa koji je u toku u Republici Srpskoj predstavlja očuvanje i zaštitu njenih ustavnih prava, a ne “razgradnju” bilo kojih “reformi”. Nijedan od ranijih akata bilo kog visokog predstavnika ili bilo kog organa vlasti u BiH, a kojim su prekršena ustavna prava entiteta ili konstitutivnih naroda, ne može se opravdano smatrati reformom. Republika Srpska, u nastojanju da BiH učini stabilnijom i uspješnijom, zapravo ispravlja ranije zloupotrebe jer je izgubila nadu da će one biti ispravljene u Sarajevu.

U prvom dijelu Izvještaja potvrđuje se posvećenost Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i naglašava da je dejtonska formula decentralizovanog ravnopravnog upravljanja jedini legitiman i održiv temelj na kom se može izgraditi uspješna BiH.

Drugi dio Izvještaja naglašava se da, u predstojećem vremenu, ništa nije važnije za stabilnost i napredak BiH od poštovanja i očuvanja vladavine prava u zemlji. Postizanje tog cilja značajno je otežano kad najviši zvaničnici i institucije u BiH ignorišu Ustav, a uticajni pripadnici međunarodne zajednice u ophođenju prema Republici Srpskoj i BiH sa cinizmom ignorišu osnovna načela pravičnog postupka i međunarodnog prava. Takvi potezi određenih pripadnika međunarodne zajednice govore više od riječi, pa se s pravom postavlja pitanje da li se njihove politike oslanjaju na vladavinu prava ili na vladavinu sile.

U trećem dijelu ovog izvještaja obrazlaže se čvrst pravni i ustavni osnov za aktivnosti koje Republika Srpska razmatra u cilju očuvanja njenih prava u skladu sa Ustavom BiH, u vezi sa saglasnošću datom na međuentitetske sporazume i sa zakonima koje su, suprotno Ustavu BiH, nametali visoki predstavnici. Sporazumi kojima su entiteti dali saglasnost da entitetske nadležnosti povjere institucijama BiH nisu izmijenili – niti bi mogli izmijeniti - osnovnu ustavnu strukturu BiH jer nemaju niti jedno obilježje ustavnih amandmana.

Konačno, budući da Dejtonski sporazum već više od 25 godina omogućava mirno i stabilno okruženje u BiH, od izuzetnog je značaja da ga sve strane potpisnice i svi ostali članovi međunarodne zajednice poštuju i pridržavaju se njegovih temeljnih principa. Unutrašnji politički problemi u BiH mogu se riješiti samo putem unutrašnjeg dijaloga, uz puno uvažavanje dejtonske strukture i principa, a što je navedeno u posljednjem dijelu 26. izvještaja Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujediljenih nacija.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 29.10.2021.

Naslov: Redakcija