Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA "IZGRADNJA KAPACITETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U STRUKTURAMA DRŽAVNE SLUŽBE U BIH" 1. NOVEMBRA 2016. GODINE


Početna konferencija Projekta "Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH", biće održana 1. novembra 2016. godine u Sarajevu, a najavljeno je predstavljanje rezultata istraživanja o borbi protiv korupcije te nalazi analize normativnog okvira u ovoj oblasti.

Projekt predstavlja podršku procesima demokratske stabilizacije i reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne i etične državne službe, kroz povećanje transparentnosti u radu uprave, jačanje integriteta i podizanje svijesti o problemu korupcije u radu javnih službi, a što je opredjeljenost Bosne i Hercegovine na puta ka evropskim integracijama.

Korisnici projekta, između ostalih, su: agencije za državnu službu/upravu BiH, FBiH, RS i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH, ministarstva pravde BiH, RS, FBiH te Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH - Služba za informisanje, Biro za odnose s javnošću Vlade RS, Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH i Sektor za informisanje Vlade BDBiH i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Projekt je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a implementator je "ZAMM media CONSULTING" d.o.o, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 31.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772