Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojena Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja RS za period 2021 - 2027. godina

01.10.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 139. sjednici, u Banjaluci, Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske za period 2021 - 2027. godina koja je usklađena sa novodonesenim Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Srpske("Sl. glasnik RS", br. 63/2021).

Cilj izrade Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske je da se odrede pravci, ciljevi i načini njihove realizacije koji će dovesti do povećanja poljoprivredne proizvodnje na održivim osnovama, poboljšanja i usklađivanja njene proizvodne strukture, povećanja prerade poljoprivrednih proizvoda i unapređenja i skladnijeg razvoja ruralnih područja.

Strategija sadrži: situacionu analizu poljoprivrede i ruralnih područja, prioritete i mjere za unapređenje sektora poljoprivrede i razvoja ruralnih područja, ključne strateške projekte, okvirni finansijski plan i akcioni plan za realizaciju strategije.

Za strateški period definisano je pet strateških i 29 specifičnih ciljeva i tri unakrsna prioriteta.

Pet strateških prioriteta odnose sa na: povećanje obima i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, povećanje konkurentnosti i razvoj lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, zaštitu prirode i održivo korištenje prirodnih resursa, revitalizaciju ruralnih područja i unapređenje institucionalnog i zakonodavnog ambijenta za razvoj poljoprivrede.

Unakrsni prioriteti su: borba protiv klimatskih promjena, ravnopravnost polova i unapređenje položaja žena u ruralnim područjima, smanjenje siromaštva i briga za stare.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje Programa za djecu u godini pred polazak u školu, u trajanju od tri mjeseca, koji Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske ove godine organizuje od 1. oktobra do 30. decembra u 11 opština u Republici Srpskoj. Za realizaciju ovog programa obezbijeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 29.175,84 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju Spomenika prirode “Vrela Sane”.

Ovom odlukom proglašava se zaštićenim područje tri karstna vrela rijeke Sane, donji tok rijeke Korane i pećina Mračaj, kao spomenik prirode, pod nazivom Spomenik prirode “Vrela Sane”.

Osnovne vrijednosti Spomenika prirode “Vrela Sane” su izuzetne hidrološke, hidrogeološke, geomorfološke i pejzažne karakteristike.

Spomenik prirode “Vrela Sane” prostire se na području opština Mrkonjić Grad i Ribnik, u ukupnoj površini od 320,69 ha.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 30.09.2021.

Naslov: Redakcija