Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 8. oktobra 2020. godine 12. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

01.10.2020.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 12. sjednicu Doma naroda za četvrtak, 8. oktobar 2020. godine, sa početkom u 11 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-679/20 od 9. 6. 2020;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH,broj: 01,02-02-1-1344/20 od 2.7.2020;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH,broj:01,02-02-1-596/20 od 31.3.2020.;
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: delegat Denis Bećirović, broj: 02-02-1-1490/20 od 22.7.2020, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: delegat Denis Bećirović, broj: 02-02-1-1489/20 od 22.7.2020, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 7. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9.8.2017. i 27.9.2017), broj: 01,02-02-1-2015,3/20 od 2.9.2020;
 8. Izvještaj o radu Vijeća ministara za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-1494/20 od 22.7.2020;
 9. Razmatranje materijala Upravnog odbora BHRT-a:
  a) Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-1503/20 od 23.7.2020,
  b) Programski planovi i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1031/20 od 29.5.2020;
 10. Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i kantonima Federacije BiH sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura, dostavljen od Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-1555/20 od 27.7.2020;
 11. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2019, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka, broj: 01,02-04-1-1562/20 od 28.7.2020;
 12. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2019, dostavljen od Centralne izborne komisije BiH, broj: 01,02-50-1633/20 od 10.8.2020;
 13. Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1656/20 od 17.8.2020;
 14. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019, dostavljena od Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 02-16-1-1231/20 od 14.7.2020;
 15. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – decembar 2019. godine, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1678/20 od 24.8.2020;
 16. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u zakonski najkraćem mogućem roku od godinu dana od usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji s nadležnim organima vlasti, preduzme neophodne radnje s ciljem popunjavanja Granične policije BiH s 309 novih graničnih službenika, u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Granične policije BiH i potrebom zaustavljanja nezakonitih migracija duž cijele državne granice Bosne i Hercegovine", broj: 02-50-6-1399/ 20 od 7. 7.2020;
 17. Prijedlog odluke o osnivanju Ad hoc komisije Parlamentarne skupštine BiH za provođenje postupka imenovanja članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj:01,02-34-1-1583/20 od 30.7.2020;
 18. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za imenovanje članova filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjoj Luci i Mostaru, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj:01,02-50-16-1730-2/20 od11.9.2020;
 19. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-16-1732-2/20 od 11.9.2020
 20. Izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda- Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, broj: 01,02-50-16-1092-5,1/20 od 31.8.2020;
 21. Imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine - Izvještaj o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-50-16-1094-5,2a/20 od 28. 9. 2020;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezoraBiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske odnose, u vezi s odobrenjem finansijskog doprinosa u obliku donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci, broj: 01,02-21-1-1711/20 od 26.8.2020;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1712/20 od 26.8.2020;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1713/20 od 26.8.2020.

IZVOR: Vebsajt Parlamenta BiH, 29.09.2020

Naslov: Redakcija