Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost

01.09.2022.


Na 32. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Zahtjev poslanika Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Zahtjev poslanika Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i zahtjev Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH da Predstavnički dom odredi novi rok od 30 dana za dostavljanje Mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanica Mirjana Marinković-Lepić.

Predstavnički dom nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, kojeg su, po skraćenom postupku, predložili poslanici Adil Osmanović i Nermin Mandra. U skladu s Poslovnikom, Ustavnopravna komisija zadužena je da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Dom nije usvojio Zahtjev poslanika Predraga Kojovića i Mirjane Marinković Lepić za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom postupku, radi nedostatka entitetske većine, upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma.

Predstavnički dom po drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu amandmana na Ustav BiH, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. U skladu s Poslovnikom Doma, obustavljen je zakonodavni postupak za usvajanje ovog Prijedloga amandmana na Ustav BiH.

Dom nije usvojio Prijedlog izmjene Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, kojeg su, po hitnom postupku, predložili poslanici Predrag Kojović i Mirjana Marinković Lepić.

Predstavnički dom usvojio je zaključak o prihvatanju radne definicije antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust. (sadržaj ovog zaključka možete pročitati ovdje)

Usvojena je i preporuka o postupanju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i drugih institucija Bosne i Hercegovine po pitanju komemoracija u Bleiburgu. (sadržaj ove preporuke možete pročitati ovdje)

Predstavnički dom usvojio je sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku donese odluku o privremenoj suspenziji carinskih stopa prilikom uvoza robe, i to za slјedeću robu: eurodizel, lož-ulјe, benzin BMB 95 i benzin MB 98;
 • poslaničku inicijativu Jasmina Emrića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o plaćama i naknadama izabranih i imenovanih lica u institucijama Bosne i Hercegovine kako bi se izabranim i imenovanim licima, kao i savjetnicima u institucijama Bosne i Hercegovine obračun plaće vršio u posebnom sistemu za obračun plaća.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslanička inicijativa Dženana Đonlagića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja ove poslaničke inicijative, donese odluku o privremenoj suspenziji poreza na dodatu vrijednost prilikom uvoza robe u Bosnu i Hercegovinu, i to za slјedeću robu: gas;
 • poslanička inicijativa Zlatana Begića kojom Predstavnički dom PSBiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da uskladi član 220. stav (2) Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22, 23/22) sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 58/15), koji stupa na snagu 01. 08. 2022, tako što će brisati dio teksta: „Kao pojednostavlјena carinska deklaracija ne može se koristiti trgovinski ili službeni dokument“;
 • poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Upravu za indirektno oporezivanje BiH da, u saradnji sa Graničnom policijom BiH, u što kraćem roku, u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, br. 53/09, 54/10 i 47/14) i Pravilnikom o standardima i uvjetima izgrađenosti i opremlјenosti graničnih prijelaza („Službeni glasnik BiH“, br. 43/17) postavi na svim graničnim prijelazima uredne, čiste i pravilno istaknute zastave Bosne i Hercegovine.

Dom nije usvojio sljedeće poslaničke inicijative i prijedloge:

 • prijedlog poslanika Denisa Zvizdića da se u dnevni red sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka koja glasi: Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku izmijeni Odluku o vizama („Službeni glasnik BiH“, br. 3/15, i 73/17) na način da se državlјanima Kralјevine Saudijske Arabije omogući ulazak, izlazak, tranzit i boravak u Bosni i Hercegovini, bez obaveze pribavlјana vize, u trajanju do 30 dana;
 • poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku izdvoji iznos od 200.000,00 KM za sanaciju štete i izradu novih 700 kamenih cvjetova s imenima antifašista koji su dali svoje živote za slobodu grada Mostara i čitave Evrope, te za buduću integraliranu institucionalnu zaštitu i osiguranje ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine;
 • poslaničku inicijativu Edite Đapo kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da pripremi Prijedlog zakona o moru i dostavi ga Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje;
 • poslaničku inicijativu Edite Đapo kojom se zadužuje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) da preuzme dužnost čuvanja i zaštite objekta Partizansko groblje u Mostaru;
 • poslaničku inicijativu Mirjane Marinković Lepić kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Zakona o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine, kojim bi se jasno propisalo koje su institucije nadležne za uklanjanje nepropisno postavlјenih tabli, zastava i drugih vrsta oznaka na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini te osigura izmjene Pravilnika o formi, sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označavaju granični prijelaz i njegovo područje, blizina granične linije kao i način postavlјanja tih oznaka i signalizacije i drugih podzakonskih akata u skladu sa navedenim izmjenama Zakona.

Predstavnički dom imenovao je poslanike Sašu Magazinovića, Predraga Kožula i Dragana Bogdanića u Zajedničku komisiju oba doma PSBiH za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Za ombudsmene za ljudska prava Bosne i Hercegovine imenovani su Jasminka Džumhur, Nevenko Vranješ i Nives Jukić.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće izvještaje institucija BiH:

 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravlјanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u BiH“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravlјanje carinskim terminalima“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka poslanika Predraga Kojovića, Mirjane Marinković – Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta, kojim se nalaže Vijeću ministara BiH da uvaži zahtjeve Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH u pogledu njene kapacitiranosti i u parlamentarnu proceduru uputi novi pravni okvir kako bi BiH, kao i druge zemlje u okruženju, dostigla traženi nivo zaštite ličnih podataka.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu i Finansijski plan BHRT-a za 2022. godinu sa pratećim mjerama i efektima tih mjera, čiji je podnosilac Upravni odbor BHRT-a. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su i Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu, čiji je podnosilac Upravni odbor BHRT-a.

Predstavnički dom nije usvojio Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2021. godinu.

Dom je primio k znanju Informaciju o radu Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom PSBiH dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Sporazuma o grantu od 4. 7. 2022. i Amandmana broj 8 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac), u iznosu od 6.000.000,00 eura – Ublažavanje uticaja COVIDA 19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MICMSME) – putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) Faza 2, Projekat broj: 202068336,
 • Sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške koji se odnosi na finansiranje projekata u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini,
 • Ugovora o zajmu (GrCF W2 – Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 30.08.2022.

Naslov: Redakcija