Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O UDŽBENICIMA U KANTONU SARAJEVO: Primjena Zakona odložena za narednu školsku godinu, jer nisu izrađeni školski kurikulumi

01.09.2020.


Na sjednici Skupštine KS zastupnici su, između ostalog, usvojili Zakon o izmjeni Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo i time je rok za njegovu primjenu prolongiran na 2021/2022. školsku godinu.

Novi Zakon o udžbenicima ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 31/2019) donesen prošle godine i njim je predviđeno korištenje isključivo samo jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji.

Anis Krivić, ministar za obrazovanje nauku i mlade KS, je pojasnio da je kao preduslov za njegovu provedbu bila potrebna izrada kurikuluma (dugoročni i kratkoročni plan i program škole).

"U toku kurikularne reforme, mi smo do sada već trebali imati kurikulum Kantona Sarajevo na osnovu kojeg bi se pisali i pripremali novi nastavni planovi i programi, a samim time i novi udžbenici. Dakle, kurikularna reforma mijenja nastavne planove i programe zasnovane na ishodima učenja na osnovu kojih se onda pišu upravo novi udžbenici", ukazaoje ministar Krivić.

Kako je dalje naveo, s obzirom na to da je sve navedeno predviđeno novim Zakonom o udžbenicima, iako je on donesen prošle, njegova primjena je trebala početi ove godine.

"Međutim, s kurikulumom se kasnilo, nisu sačinjeni na vrijeme zbog trenutne situacije s koronavirusom prije svega jer se on nije mogao donijeti bez adekvatnog testiranja učenika u klupama. Budući da zbog toga kurikulum Kantona Sarajevo još nije donesen taj zakon se ne bi mogao primjenjivati pa smo zbog toga morali predložiti njegovu Izmjenu jer se učenici nisu mogli testirati i to je objektivan razlog", naveo je Krivić.

Kako je ukazao Krivić, nadležni su pokušali na više načina osmisliti ta testiranja, ali su bili protiv toga oni koji su zaduženi za izradu kurikularne reforme.

"Kazali su nam da bi doveli u opasnost cjelokupan proces, a to nam je i previše važno da bismo mogli dopustiti bilo kakvo nedovoljno kvalitetno testiranje učenika. Dakle, ova Izmjena Zakona o udžbenicima se odnosi samo na to da je njegova primjena prolongirana i da to neće biti ove već naredne 2021/2022. školske godine. Zbog toga će ove školske godine učenici koristiti udžbenike po starim kurikulumima", zaključio je Krivić.

Usvajanje izmjena Zakona bio jedan od devet zahtjeva za početak nastave koje su prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade uputili direktori sarajevskih osnovnih škola.


IZVOR: Vebsajt Klix, 27.08.2020.

Naslov: Redakcija