Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU U RS: Sugestije na Nacrt zakona dostaviti do 1. septembra 2023. godine

01.08.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju sadržani su u potrebi prolongiranja utvrđenih rokova slobodnog određivanja cijena (premija) osiguranja od autoodgovornosti, tzv. liberalizacije u oblasti autoosiguranja, kao i proširivanja nadležnosti Zaštitnog fonda Republike Srpske sa poslovima koji predstavljaju sastavni dio organizovane tranzicije sa administrativnog na samostalno utvrđivanje cijena.

Ovim zakonom je predloženo da se djelimična liberalizacija cijena u oblasti osiguranja od autoodgovornosti prolongira do kraja 2026. godine, uz mogućnost reagovanja Agencije za osiguranje Republike Srpske po ovom pitanju ukoliko to tržišne okolnosti budu zahtijevale.

U Nacrtu se predlaže da Zaštitni fond Republike Srpske uspostavi i vodi centralnu elektronsku evidenciju podataka neophodnih za zaključivanje ugovora o osiguranju i rješavanje odštetnih zahtjeva. Centralna elektronska evidencija, sa sveobuhvatnim višegodišnjim serijama podataka o karakteristikama osiguranika/vozača, vrstama i tipovima vozila, registarskim područjima i nastalim štetama za višegodišnji period, trebala bi da omogući preciznije i kvalitetnije utvrđivanje sopstvenih cjenovnika za osiguranje od autoodgovornosti, ali i da doprinese pravičnoj naknadi štete nastale u ovoj vrsti osiguranja.

Ministarstvo finansija je pripremilo Nacrt zakona uobzirujući stavove Agencije za osiguranje Republike Srpske, kao regulatornog i nadzornog organa, i inicijative zaprimljene od Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske. 

Imajući u vidu da je ovaj dokument usvojen na sjednici Vlade, te će biti dalje upućen u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske, pozivamo zainteresovanu javnost da, u cilju izrade što kvalitenijeg prijedloga ovog zakona, svoje prijedloge, sugestije i komentare dostave do 01.09.2023. godine elektronskim putem na adrese: mf@mf.vladars.net s.rudic@mf.vladars.nett.telic@mf.vladars.net.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.07.2023.

Naslov: Redakcija