Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT REGISTRA FISKALNIH I PARAFISKALNIH DAVANJA NA UVIDU JAVNOSTI


  • NACRT REGISTRA FISKALNIH I PARAFISKALNIH DAVANJA NA UVIDU JAVNOSTI

 

Vlada Republike Srpske usvojila je na 84. sjednici Nacrt Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja, koji je izradilo Ministarstvo finansija Republike Srpske uz pomoć Projekta FAR Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Predmetni Nacrt Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja Republike Srpske predstavlja pregled svih javnih prihoda koji se plaćaju na osnovu pozitivnih propisa Republike Srpske, a uključuje poreze, doprinose, naknade i takse i republičkog i lokalnog nivoa vlasti.

Ministarstvo finansija poziva sve građane, poslovne i druge subjekte da uzmu učešće u kreiranju tačnog i detaljnog Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja u Republici Srpskoj kako bi zajednički uticali na unapređenje poslovanja, konkurentnost i privredni rast u Republici Srpskoj.

Registar je rezultat istraživanja zakona, podzakonskih akata, evidencija o javnim prihodima kojima raspolaže Ministarstvo finansija Republike Srpske, evidencije Poreske uprave Republike Srpske o naplati javnih prihoda i upitnika upućenog različitim institucijama.

Cilj Vlade Republike Srpske, jeste da, donošenjem Zakona o poreskom sistemu i Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja, prije svega identifikje sve javne prihode u Republici Srpskoj, zatim da se izvrši sveobuhvatna analiza tih prihoda, posebno neporeskih (parafiskalnih), te konačno izvrši reformu neporeskih davanja u Republici Srpskoj. Rezultat svih ovih aktivnosti biće racinalizacija neporeskih davanja i smanjenje finansijskih i administrativnih barijera u poslovanju u Republici Srpskoj.

Reforma neporeskih davanja će se prevashodno bazirati na principima:

•zakonitosti,

•ekvivalentnosti,

•konkurentnosti i

•racionalnosti naplate.

Vlada je opredijeljena da identifikuje i prikaže u Registru sve javne prihode i počne i na ovaj način provoditi politiku rasterećenja privrede i građana. S tim u vezi mole se korisnici Registra, pravna i fizička lica (građani, privredna društva, preduzetnici, udruženja, fondacije) da Ministarstvo finansija Republike Srpske obavijeste o svim davanjima koje plaćaju, a koja, eventualno, nisu obuhvaćeni ovim Registrom ili ukoliko su pogrešno navedeni.

Po prijemu obavještenja o postojanju javnog prihoda koji nije u Registru, Ministarstvo finansija će izvršiti provjeru i dopuniti Registar.

Posebno naglašavamo, da je saradnja građana i poslovnih subjekata sa Vladom u ovoj oblasti od izuzetne važnosti za provođenje reforme neporeskih davanja u Republici Srpskoj.

Tom saradnjom spriječiće se autonomno kreiranje neporeskih davanja i sva neporeska davanja će biti obuhvaćena reformom.

Obavještenje o eventualnim prihodima koji nisu obuhvaćeni Nacrtom Registra ili bilo koje sugestije vezane za Registar, molimo dostavite Ministarstvu finansija Republike Srpske na adresu:

Trg Republike 1

78 000 Banja Luka

putem elektronske pošte na e-mail: mf@mf.vladars.net

ili putem telefona 051/339-710; 051/339-163; 051/339-173

Nacrt Registra će biti objavljen na internet stranici Ministarstva finansija Republike Srpske do 30. septembra 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 29.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772