Zastava Srbije

VLADA RS USVOJILA PRIJEDLOGE IZMJENA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

01.07.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba radi lakšeg tumačenja i primjene u praksi, kao i u potrebi usklađivanja zakonodavstva u ovoj oblasti sa relevantnim direktivama Evropske unije.

Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, ogledaju se u tome da je dopunjena odredba kojom se propisuju opšti uslovi koje su obavezna da ispunjavaju lica koja upravljaju motornim vozilima. Ovom dopunom propisani su blaži uslovi za lica koja upravljaju vozilom koja koriste nosioci poljoprivrednog gazdinstva, kao i pravna lica i preduzetnici za prevoz stvari za vlastite potrebe i prevoz lica za vlastite potrebe.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku.

Razlozi za donošenje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku zasnivaju se na potrebi praktične primjene odredaba Zakona o vanparničnom postupku, kojim je propisano sprovođenje ostavinskih postupaka od notara kao povjerenika suda.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća kojom se propisuju namjena, uslovi, kriterijumi i postupak dodjele podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Podsticaji su namijenjeni za digitalnu transformaciju poslovnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća, pojedinačno ili zajedničko učešće malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi, organizovanje sajma, odnosno konferencije, uvođenje tehničkih inovacija (nabavku osnovnih sredstava) u cilju poboljšanja produktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, kao i očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.

Cilj dodjele podsticajnih sredstava je podrška jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu malih i srednjih preduzeća, a Uredbom su propisane i obaveze korisnika sredstava, kontrola i način izvještavanja o utrošku dodijeljenih sredstava.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Izvor: Vebsajt RTRS, 30.06.2022.

Naslov: Redakcija