Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA: Propisan je rok za evidentiranje šumske štete, a precizirani su i drugi osnovi za krčenje i trajnu promjenu namjene šuma

01.07.2020.


Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama šumama ima za cilj preciznije definisanje imovine javnog preduzeća "Šume Srpske", definisanje načina čuvanja šumskih drvnih sortimenata oduzetih u inspekcijskom nadzoru i proširenje mogućih poslovnih i organizacionih oblika izvođača radova u šumarstvu, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Prijedlog zakona, Pašalić je podsjetio da je Savez opština i gradova u dosadašnjem periodu insistirao na izmjenama zakona koje su se odnosile na način utroška sredstava koje Јavno preduzeće šumarstva "Šume Republike Srpske" uplaćuju jedinicama lokalne samouprave na ime korišćenja šumskih resursa, što je izmjenama i dopunama prihvaćeno.

- Najznačajnije razlike između nacrta i prijedloga ovog zakona, koji su rezultat skupštinske i javne rasprave, ogledaju se u tome da je propisan rok za evidentiranje šumske štete, a precizirani su i drugi osnovi za krčenje i trajnu promjenu namjene šuma - rekao je Pašalić.

On je dodao da je precizirana i dokumentacija koju je stranka dužna dostaviti, uz zahtjev za pribavljanje saglasnosti za krčenje šume ili trajnu promjenu namjene šumskog zemljišta, a propisuje se i svrha za koju se mogu koristiti sredstva dobijena izuzimanjem zemljišta iz šumske proizvodnje, a koja su prihod budžeta jedinica lokalne samouprave.

U obrazloženju se navodi da je propisan i način utvrđivanja neophodnog minimuma šumskih drvnih sortimenata koji se obezbjeđuju lokalnim privrednim subjektima za mehaničku preradu drveta.

Predloženim izmjenama precizirana je promjena namjene šumskog zemljišta.

- Prošireni su slučajevi u kojima se plaća naknada za izuzimanje zemljišta iz šumske proizvodnje, tako da se osim korisnika eksproprijacije predloženim izmjenama i dopunama uvodi obaveza plaćanja naknade i za koncesionara, za legalizacije izgrađenih stambenih objekata. Definisani su slučajevi u kojima se ne plaća naknada za izuzimanje zemljišta iz šumske proizvodnje - navodi se u obrazloženju izmjena ovog zakona.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 29.06.2020.

Naslov: Redakcija