Zastava Srbije

USTAVNI SUD BIH: Utvrđene povrede apelantovih prava

01.07.2020.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine je elektronskim putem održao redovnu, 110. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 222/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na nepristrasnost suda kao aspekt prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) kada data izjava potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) jasno pokazuje predrasude i nesklonost potpredsjednice VSTV-a prema apelantu, zbog čega njeno učešće u postupku nakon te izjave predstavlja kršenje standarda nepristrasnosti.

AP 4436/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je osporenom odlukom Suda Bosne i Hercegovine prekršeno pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju zbog nezakonitog miješanja u apelantovu imovinu u situaciji kada nadležni organi uprave i Sud BiH nisu uzeli u obzir činjenicu da se povrat nezakonito naplaćenih dažbina u pretežnom dijelu odnosio na povrat poreza na dodatu vrijednost (PDV), što s pravom dovodi u pitanje isključivu primjenu tada važećeg Zakona o carinskoj politici BiH, imajući u vidu član 1. stav (2) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja i okolnost da odredbe navedenog zakona eksplicitno propisuju obavezu nadležnog organa da poreznom obvezniku vrati novčana sredstva, uključujući i zatezne kamate.

AP 4803/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je u izvršnom postupku povrijeđeno apelantovo pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada su redovni sudovi prilikom razmatranja apelantovih prigovora zastarjelosti potraživanja proizvoljno cijenili karakter komunalne naknade kao povremenog potraživanja uslijed čega su proizvoljno primijenili odredbu člana 379. Zakona o obligacionim odnosima, zbog čega se takvo miješanje u apelantovo pravo na mirno uživanje imovine ne može smatrati "zakonitim".

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda BiH, 23.06.2020.

Naslov: Redakcija