Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O LIČNOM IMENU: Propisuje se način rješavanja zahtjeva za promjenu ličnog imena lica koja su državljani Srpske i BiH, upisana su u matičnu knjigu rođenih u Srpskoj, a nemaju prebivalište na teritoriji Srpske

01.07.2019.


Nacrtom zakona o ličnom imenu, koji je razmotrila i usvojila Narodna skupština Republike Srpske, uređuje se način određivanja, korišćenja i promjene ličnog imena državljana Srpske i BiH.

 

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić je, obrazlažući Nacrt zakona u Narodnoj skupštini, rekla da se kao jedna od najvažnijih novina u odnosu na važeći Zakon o ličnom imenu ("Sl. glasnik RS", br. 27/1993 i 15/2000) navodi to što se propisuje način rješavanja zahtjeva za promjenu ličnog imena lica koja su državljani Srpske i BiH, upisana su u matičnu knjigu rođenih u Srpskoj, a nemaju prebivalište na teritoriji Srpske.

 

"Osim navedenog, propisuje se način rješavanja zahtjeva za promjenu ličnog imena državljana Federacije BiH i BiH, a koja imaju prebivalište na teritoriji Srpske", precizira se u obrazloženju ovog Nacrta zakona.

 

Uz to, propisuje se i način određivanja ličnog imena usvojenika kod potpunog i nepotpunog usvojenja, što je, takođe, novina u odnosu na važeći Zakon koji je Narodna skupština usvojila 1993. godine, a u manjem obimu je mijenjan 2000. godine.

Takođe, razlozi za donošenje zakona, navodi se u obrazloženju, sadržani su u potrebi da se na odgovarajući način regulišu i preciziraju pitanja koja su zakonom o porodično-pravnim odnosima uređena na nedovoljno precizan način - određivanje ličnog imena usvojenom djetetu, način promjene prezimena bračnih supružnika prilikom zaključenja braka.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 27.06.2019.

Naslov: Redakcija