Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: Propisana je obaveza plaćanja poreza na sve dobitke ostvarene učestvovanjem u klasičnim (lutrijskim) i kladioničkim igrama na sreću, bez obzira na visinu ostvarenog dobitka


  • PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: Propisana je obaveza plaćanja poreza na sve dobitke ostvarene učestvovanjem u klasičnim (lutrijskim) i kladioničkim igrama na sreću, bez obzira na visinu ostvarenog dobitka

Vlada Federacije BiH utvrdila je i Parlamentu FBiH po hitnoj procreduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Propisana je obaveza plaćanja poreza na sve dobitke ostvarene učestvovanjem u klasičnim (lutrijskim) i kladioničkim igrama na sreću, bez obzira na visinu ostvarenog dobitka.

Predviđeno je da će se prihod od obustavljenog i plaćenog poreza usmjeravati u budžete opština i gradova u kojima se nalaze uplatna mjesta (poslovnice) u kojima je dobitak ostvaren, sa izuzetkom poreza naplaćenog od dobitaka ostvarenih u internet i SMS igrama, koji je prihod proračuna Federacije BiH.

Porez na dobitke ostvarene učešćem u nagradnim igrama obračunava se u visini deset posto od osnovice, pri dodjeli svake pojedinačno osvojene nagrade čija tržišna vrijednost iznosi 100 KM i više, a obračun i uplatu poreza vrši priređivač nagradne igre. Osnovicu za obračun poreza na dobitke čini tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava, kod svake pojedinačno dodijeljene nagrade.

Uređeno je i pitanje obustave i plaćanja poreza na dobitke ostvarene u nagradnim igrama, pri čemu je predviđeno desetorostruko smanjenje iznosa neoporezive osnovice. Iznos obustavljenog poreza na dobitke koje u ovim igrama ostvare rezidenti FBiH bit će uplaćivan u korist proračuna općina i gradova gdje je prebivalište dobitnika.

Izmijenjen je način obračuna i uplate mjesečne naknade za priređivanje RNG klađenja. Konkretno, ukinuto je paušalno plaćanje mjesečne naknade, a uplata mjesečne naknade direktno je vezana za mjesečni ostvareni promet, odnosno uplatu igrača, pri čemu je visina naknade ujednačena sa propisanom naknadom za priređivanje ostalih klađenja (deset posto od uplate).

U cilju proširenja pravnog osnova za poduzimanje aktivnosti na sprečavanju štetnih posljedica izazvanih sveprisutnijom pojavom nelegalnog priređivanja igara na sreću putem domaćih i inozemnih internet stranica ili web-portala dostupnih građanima u Bosni i Hercegovini, proširene su odredbe o zabranjenim aktivnostima, pri čemu su date ovlasti Federalnom ministarstvu finansija za poduzimanje konkretnih aktivnosti na suzbijanju ove pojave.

Ujedno, svim bankama i pravnim osobama koje su, sukladno Zakonu i drugim propisima ovlaštene za obavljanje platnog prometa, bit će upućen nalog za zabranu obavljanja svih novčanih transakcija s bankovnih računa fizičkih i pravnih osoba otvorenih u Federaciji BiH na račune domaćih i inozemnih pravnih osoba koje, bez odobrenja nadležnog federalnog ministarstva, priređuju internetske igre na sreću.

Za sva uplatna mjesta (poslovnice) kojima se izdaje odobrenje za priređivanje igara na sreću, propisano je povećanje obvezne udaljenosti od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola, s dosadašnjih 100 na 200 metara. Također, nadležne opštinske službe su ovlaštene da, sukladno propisima iz oblasti premjera i katastra, utvrđuju postojanje propisane udaljenosti.

Prijedlogom zakona stvoren je pravni osnov za djelimično povećanje obima sredstava koja se prikupljaju po osnovu naplaćenih naknada od igara na sreću i usmjeravaju za finansiranje programa i projekata u oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, poduzetništva i obrta.

Također su propisani način obračuna i izvještavanja Porezne uprave Federacije BiH o plaćenom porezu na dobitke, kao I prestanak važenja svih odredbi Zakona o porezu na dohodak kojima su ranije bila uređena ova pitanja.

Izvor: Vebsajt BHRT, 30.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772