Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O STUDENTSKOM STANDARDU: Prvi put se u oblasti studentskog standarda u Zakon uvodi i Registar studentskih stipendija koji će voditi Ministarstvo

01.06.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o studentskom standardu.

Razlog za donošenje novog Zakona o studentskom standardu je potreba za stvaranjem jednakih uslova i jednakih šansi za sve studente u Republici Srpskoj.

Određena zakonska rješenja su preciznije i jasnije uređena u odnosu na postojeći zakon. Na detaljniji način Zakonom se uređuje materija koja obuhvata postupak osnivanja ustanove studentskog standarda i data je mogućnost da ustanove mogu biti javne i privatne, odnosno da njihov osnivač, osim Republike i jedinice lokalne samouprave, može biti i drugo pravno ili fizičko, domaće ili strano lice.

Prijedlog zakona precizira i postupak i ostvarivanje prava na smještaj, ishranu, studentsku stipendiju, ali i pravo na primarni nivo zdravstvene zaštite.

Prvi put se u oblasti studentskog standarda u Zakon uvodi i Registar studentskih stipendija koji će voditi Ministarstvo.

Novina u ovom zakonu je i mogućnost zabrane rada i oduzimanja dozvole za rad ustanovi koja je prestala da ispunjava uslove za rad.

Uređena je oblast evidencija koji vodi ustanova studentskog standarda. Inspekcijski nadzor je sada detaljnije uređen, odnosno precizirane su mjere koje inspektor može naložiti, uključujući i zabranu rada ustanovi koja obavlja djelatnost, a nije upisana u Registar. Pooštrene su novčane kazne za prekršaje.

Sve pomenute odredbe u ovom prijedlogu kao konačan cilj imaju podizanje sveukupnog nivoa kvaliteta u sistemu ustanova studentskog standarda u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona o studentskom organizovanju je što se u periodu od četiri godine koliko je prošlo od usvajanja važećeg Zakona iz 2016. godine, kroz njegovu primjenu u praksi, pokazalo da određena zakonska rješenja treba preciznije ili jasnije ili na drugačiji način urediti.

Poslovi visokog obrazovanja, koji su bili u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture, preneseni su u nadležnost Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, te je u skladu sa tim potrebno uskladiti tekst važećeg Zakona sa tom promjenom.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 27.05.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija